Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Vytvoríme podmienky pre výstavbu dostupného bývania, vrátane štartovacích bytov, prostredníctvom vzniku sociálnych bytových družstiev, vznikajúcich na báze komunít, obcí alebo neziskových organizácii.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov. Táto organizácia bude strážiť čistotu a funkčnosť bezpečnostných zložiek štátu.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zásadným spôsobom zlepšíme kvalitu vysokých škôl.  Svetovú kvalitu na slovenské univerzity prinesú špičkoví profesori. Zriadime fond na preplácanie miezd pre hosťujúcich prednášateľov (z fondu budú môcť čerpať všetky univerzity na preplatenie nákladov na ročné hosťovanie špičkových pedagógov – podmienka napríklad viac ako 10-ročná prax na niektorej z top 100 univerzít).  Zrušíme nekvalitné vysoké školy, aby financie zostali pre tie kvalitné.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zavedieme 100% daň na majetok presahujúci preukázané legálne príjmy. 
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vytvoríme spôsob hodnotenia kvality základných a stredných škôl. Financovanie škôl (normatív) a jednotlivých pedagógov bude závisieť aj od dosiahnutých výsledkov. Kvalitných budeme odmeňovať a nedostatky budú riešené okrem iného aj personálnymi zmenami.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zlepšíme kvalitu služieb v železničnej doprave prilákaním súkromných dopravcov a skvalitnením infraštruktúry hlavne okolo spádových miest, kde ľudia z okolia dochádzajú za prácou.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zavedieme viac volebných obvodov, ktoré budú priamo  prostredníctvom svojich poslancov zastúpené v NR SR. V rámci nej zriadime Hornú komoru parlamentu, ktorá bude zložená z poslancov z volebných obvodov. O tento počet znížime aktuálny počet poslancov v parlamente. 
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zavedieme centrá komplexného rozvoja dieťaťa pri školách, podporíme športové kluby a záujmové krúžky v rámci škôl a centier voľného času. Prinesieme šport a kultúru do škôl a zároveň popoludňajšiu starostlivosť o deti pracujúcich rodičov. Zavedieme systém školských autobusov.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Výrazne posilníme digitalizáciu štátu. Občan musí mať garantovanú dostupnosť  a funkčnosť všetkých elektronických služieb. 
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Znížime dane firmám, investujúcim do inovácií, vedy a výskumu a zabezpečíme flexibilnejší systém odpočtu daňových strát.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podporíme malých a stredných pôdohospodárov zmenou dotácií z výmery na kombináciu dotácií z výmery a produkcie.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podporíme skrátené a flexibilné pracovné úväzky v privátnej sfére aj v oblasti štátnej správy, aby rodičia mohli odchádzať z práce skôr, ak budú chcieť.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.