Aké dôchodky nás čakajú, ak nič nespravíme?

V roku 2035 budú o 30% nižšie, alebo pracujúci budú platiť o 40% viac.
 
Ak spravíme jednoduchý prepočet súčasného počtu obyvateľov v produktívnom veku (20-59 rokov) a ľudí v postproduktívnom veku 60+ tak zistíme, že na približne 1,285 milióna seniorov je 3,044 milióna ľudí v produktívnom veku, ktorí môžu prispievať na vyplácanie dôchodkov štátom.
 
Avšak ak sa pozrieme do roku 2035, tak odhady odborníkov hovoria, že bude 1.664 milióna seniorov, avšak ľudí v produktívnom veku bude len 2.815 milióna.
 
Ak teda odhliadneme od inflácie, a berieme dnešný priemerný dôchodok na úrovni 500€, tak sa nám ukážu dva scenáre.
 
A.) Ak zachováme súčasnú výšku priemerného dôchodku, tak sa odvody do dôchodkovej poisťovne pre pracujúcich zvýšia o 40%.
 
B.) Ak zachováme odvody v súčasnej výške, tak sa priemerný dôchodok zníži o 30%
 
Čo môžeme spraviť, aby sa naplnil tretí scenár a to taký, aby sa dôchodky zachovali, prípadne stúpli a zároveň, aby sme neprimerane nezaťažili pracujúcu časť obyvateľstva.
 
Zvýšiť mzdy pracujúcich. To sa vo fungujúcej trhovej ekonomike nedá nariadením vlády, ale je potrebné zvýšiť konkurencieschopnosť našej ekonomiky a výrazne zlepšiť vzdelanie mladých ľudí.
 
Prilákať mladých, produktívnych ľudí, aby sa presťahovali na Slovensko, aby tu pracovali a platili odvody. Preto je potrebné okamžite prehodnotiť našu politiku nášho vzťahu ku cudzincom, ktorí chcú prísť žiť a pracovať na Slovensko.
 
Zvýšiť mieru vyplácaných dôchodkov z individuálnych úspor v 2. a 3. pilieri oproti priebežnému systému v 1 pilieri
 
Zmenou daňových podmienok podporiť 3. dôchodkový pilier
 
Daňovo zvýhodniť kapitálové životné a zdravotné poistky a iné formy dlhodobého sporenia, pri ktorých dochádza k výplate kapitálovej časti k dátumu odchodu dôchodku
 
Podrobnejšie navrhované opatrenia predstavíme v ďalších článkoch.
 
2.) jednoduchý prepočet scenarov
Rok 2020
20-59 : 3.043.607 €
60 + : 1.285.706 €
dochodok : 500.00 €
celkove naklady : 642,853,000 €
odvod : 211.21 €
 
Scenár 1 (dochodok -29%)
Rok 2035
20-59 : 2.814.649 €
60 + : 1.664.862 €
dochodok : 357.08 €
celkove naklady : 594,493,820 €
odvod : 211.21 €
 
Scenar 2 (odvod +40%)
Rok 2035
20-59 : 2.814.649 €
60 + : 1.664.862 €
dochodok : 500.00 €
celkove naklady : 832,431,000 €
odvod : 295.75 €