oplatí sa konverzia z plynu na fotovoltické solárne panely?

Oplatí sa konverzia z plynu na fotovoltické solárne panely 2

oplatí sa konverzia z plynu na fotovoltické solárne panely?

Spoločnosti zaoberajúce sa dodávkou a výrobou elektrickej energie zo slnka evidujú enormný záujem. Stojíte aj Vy pred dilemou, či sa aktuálne oplatí prejsť z plynu na fotovoltický solárny zdroj energie?
 
Po konzultácii s jedným z hlavných poskytovateľov služieb dodania, montáže a prevádzky fotovoltických solárnych panelov na Slovensku bolo poukázané na fakt, že aktuálne sa konverzia z plynu na elektrinu nie veľmi oplatí. Okrem toho, že by si vstupná investícia vyžadovala vysoké náklady, rovnako je tu i požiadavka vlastniť veľkú plochu vhodne orientovanej strechy – vyše 50 m². Samotné “odstavenie sa od plynu” tiež nie je lacné a ani veľmi jednoduché.
 
Ako príklad sme vybrali domácnosť, ktorá používa plyn na kúrenie. Najlacnejšie riešenie sú panely s výkonom 3 kW = maximálny výkon 3 kWh. Matematické prepočty, no aj dodávateľ potvrdzujú, že bežná domácnosť so spotrebou do 3300 kWh ročne si dokáže s týmto riešením, ktoré zaberá plochu približne 30 m² strechy (nie na sever), pokryť svoju spotrebu vo výške 80% až 100%. Pokryť teda celkovú energetickú spotrebu domácnosti vrátanie kúrenia nemožno týmto riešením dosiahnuť.
 
Pri aktuálnych cenách elektrickej energie a po odrátaní vstupnej investície by za 25 rokov mohli byť výnosy tohto systému vyše 5000 EUR.
 
ODS navrhuje:
 
1. aby sa štát začal zaoberať reálnymi krokmi na boj proti inflácii – adresne riešiť problém finančnej nedostupnosti alternatívnych energetických zdrojov v nízkopríjmových rodinách. Zníženie výdavkov domácnosti prechodom na alternatívne zdroje znamená reálne zníženie inflačných tlakov, nakoľko energie sú kľúčovými a významnými zložkami spotrebného koša, zdroja pre kalkuláciu medziročných zmien cenových hladín, a teda i inflácie.
2. aby štát vytvoril štátom riadené projektové tímy, ktoré budú dohliadať jednak na úspešné zavedenie týchto projektov, ale i na efektívne vynakladanie našich spoločných verejných zdrojov;
3. aby štát legislatívne zefektívnil a skrátil proces odpájania sa od plynu.
Máte už skúsenosti s výrobou elektriny zo slnečnej energie a ak áno, koľko sa Vám darí vyrábať a z ktorej oblasti Slovenska ste?