ČESŤ PAMIATKE TÝCH, ČO BOJOVALI ZA SLOBODNÉ A DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO!

Česť pamiatke tých, čo bojovali za slobodné a demokratické Slovensko!

Dnes oslavujeme 76. výročie vypuknutia povstania slovenského národa voči domácemu klérofašistickému režimu a nacistickej okupácii. Bolo to ľudové povstanie, v ktorom spojili svoje sily všetky demokraticky zmýšľajúce zložky spoločnosti. Desaťtisíce Slovákov, zástupcovia ďalších národností a zahraniční protifašistickí bojovníci sa priamo zapojili do zápasu s fašistami a riskovali to najcennejšie: svoje životy aj životy svojich príbuzných. Mnohí ich aj za našu slobodu nezištne položili, bez vidiny funkcií a privilégií. Vedeli, že fašizmus v akejkoľvek podobe nie je možné tolerovať.

Fašizmus a národný socializmus sa v Európe neobjavili z večera do rána. V mnohých prípadoch prišli postupne, cez štandardné volebné procesy. Vtedajší demokrati taktizovali a špekulovali. Dnes by sme mali byť múdrejší a jasne sa dištancovať od fašistov a ich pohrobkov, aj všetkých prejavov extrémizmu, nech je pravicový, či ľavicový. Nezabudneme!