DEMOKRATICKÁ ÚSTAVA NESTAČÍ, TREBA ZACHOVAŤ DEMOKRACIU

DEMOKRATICKÁ ÚSTAVA NESTAČÍ, TREBA ZACHOVAŤ DEMOKRACIU

Tlačová správa spoločnej kandidátky č. 7

DEMOKRATICKÁ ÚSTAVA NESTAČÍ, TREBA ZACHOVAŤ DEMOKRACIU

 
Spoločná kandidátka č. 7 si dnes pripomína Deň ústavy SR. Strany združené v 7-čke vnímajú ústavu nielen ako najvyšší zákon štátu. Pre 7-čku je ústava základnou dohodou nášho spoločenstva občanov o tom, ako chceme žiť, aké chceme mať inštitúcie a ako si chceme usporiadať naše práva a vzťahy.
 
7-čka odmieta časté a necitlivé zásahy do ústavy, dokonca aj v skrátenom legislatívnom konaní. Vychádzame, z toho, že zakladatelia štátu vedeli, kto sme a v akej krajine chceme žiť!
 
Zástupcovia spoločnej kandidátky č. 7 sa hlásia k našej ústave a budú ju chrániť. Naším najvyšším politickým cieľom je demokratický a fungujúci právny štát pevne ukotvený v západnej civilizácii, kam stáročia patríme.
 
Zsolt Simon, líder kandidátky zdôraznil, že demokratická ústava garantuje rovnaké práva všetkým občanom. Bohužiaľ, aj tým, ktorí ju môžu zneužiť a pomocou demokratických inštitútov a nástrojov sa dostať k moci a následne odstrániť samotnú demokraciu.
 
„Tieto voľby môžu rozhodnúť aj o tom, či Slovensko zostane demokratickým štátom. Ak sa dostaneme do parlamentu, chceme jednoznačne posilniť občiansky princíp v ústave,“ dodal Zsolt Simon.
 
Jozef Rajtár zdôraznil, že ani dobrá ústava nás nemusí ochrániť pred zlom, ktoré sa zakráda do našej krajiny a chce na to zneužiť nadchádzajúce voľby. Preto presadzujeme posilnenie občianskeho a demokratického charakteru v našej ústave. „Demokracia sa musí vedieť aj brániť. Od roku 1948 čelíme najväčšej hrozbe odstránenia demokracie. Tá nepominie ani po 30.9. v prípade víťazstva demokratických síl.“ doplnil ho Macko.
 
7-čka presadzuje doplnenie ústavy SR o ustanovenie, ktoré trvale chráni ústavné zriadenie a garantuje jeho neodstrániteľnosť. Demokracia a právny štát v ústave majú byť chránené tzv. klauzulou večnosti. To znamená, že v ústave treba explicitne uviesť, že nie je možné ani formou ústavných zmien zmeniť systém reprezentatívnej demokracie a právneho štátu. Tie sú večné a nemeniteľné, ich zmena je neprípustná.
 
Za spoločnú kandidátku č. 7
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Zsolt Simon, Pavel Macko, Jozef Rajtár