DEŇ EURÓPY

DEŇ EURÓPY

Po druhej svetovej vojne si unavený svet vydýchol a uveril tomu, že nastupuje nový začiatok v znamení mieru a zmierenia. No, nestalo sa tak. Európa sa rozdelila na „východnú“ a „západnú“. Kým Východ sa dostal pod sféru vplyvu sovietskeho Ruska a život v ňom zovrel ostnatý drôt, Západ sa pohol k posilňovaniu demokracie a hospodárskej prosperite.

9. mája 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol kľúčový prejav, v ktorom vyzval k zmiereniu dvoch odvekých nepriateľov Francúzska a Nemecka a na hospodárske zjednotenie Európy.

Tento prejav sa neskôr začal označovať ako Schumanova deklarácia, pretože v ňom načrtol myšlienku novej politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by jej členovia spoločne riadili produkciu kľúčových komodít.

Z dnešného pohľadu už vieme, že návrh Roberta Schumana bol základným kameňom pre budovanie spoločenstva krajín súčasnej Európskej únie.