Dôsledky Inflácie žiadame riešiť adresne a nie populisticky

V týchto dňoch sme zaznamenali správy o rekordne vysokej inflácii na Slovensku. Inflácia je súčasťou trhovej ekonomiky. Dlhé roky sme prežívali bez jej zásadného vplyvu, súčasťou tohto stavu boli nízke úrokové sadzby. Covidová situácia spôsobila výnimočný rast inflácie, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní životnú úroveň vybraných jednotlivcov a niektorých rodín.

Slovenská republika ako súčasť Eurozóny má minimálne možnosti ovplyvniť menovú politiku napríklad prostredníctvom rastu úrokových sadzieb, preto musí hľadať riešenia, ktoré má v rukách.

Zásadne odmietame populistické riešenia v podobe návrhov zníženia DPH, ktoré nie sú adresné a zásadným spôsobom zaťažujú verejné financie, čím opäť zaťažujeme budúce generácie. Súčasne rešpektujeme aktuálny stav a uvedomujeme si potrebu pomôcť ľuďom, ohrozeným chudobou.

🇸🇰 Návrhy ODS 🇸🇰

🔹1. Žiadame vládu, aby urýchlene vykonala analýzu dopadov inflácie na ekonomiku

🔹2. Je potrebné posúdiť, či dôchodkový systém primerane reaguje a zvážiť potrebu jeho úpravy

🔹3. Štát musí analyzovať spolu s bankami vplyv na splátky hypoték a posúdiť potrebu štátu angažovať sa pri riešení prípadných problémov bánk v prípade insolvencie veľkej skupiny ich klientov

🔹4. Je nevyhnutné identifikovať existujúce nástroje, ktorými je možné podporiť ohrozené skupiny. Či už ide o zníženie daní z príjmov fyzických osôb alebo zvýšením sociálnych dávok. Odporúčame vyhnúť sa zavádzaniu nových dávok, aby sme sa vyhli nárastu byrokracie.

Sme za to, aby adresné opatrenia smerovali na pomoc iba ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a nie všetkým, ako je zníženie DPH na gastro, alebo iné produkty a služby, pretože z tohto zníženia by na úkor štátneho rozpočtu a našej budúcnosti profitovali aj ľudia, ktorí na to nie sú odkázaní.