Keď robíme neporiadok v stavebnom zákone, tak poriadne!

Pamätáte sa na vicepremiéra Štefana Holého? Áno, to je ten, ktorý sa objavil v správach buď v súvislosti s COVID-om, alebo v súvislosti s návrhom novely stavebného zákona, ktorý vyvolal značné kontroverzie a rozpačité reakcie v odbornej aj laickej verejnosti. Táto kontroverzia pokračuje ďalej. Tentokrát sa diskusia presunula nielen na nové, alebo budúce stavby, ale aj na tie historické.

Vicepremiér Holý navrhuje, aby sa Pamiatkové úrady zmenili na Špeciálne stavebné úrady. V praxi by to vyzeralo tak, že tieto úrady by v istom momente konania boli v pozícií stavebného úradu. To by značne skomplikovalo ich činnosť. Pribudla by im ďalšia povinnosť a nemali by čas plniť si svoje úlohy, ktoré im vyplývajú z už aj tak dosť komplikovaného zákona o ochrane pamiatok.

Úlohou pamiatkového úradu by v prvom rade mala byť ochrana pamiatok a metodická pomoc pri ich ochrane, udržiavaní a rekonštrukcii. Ako príklad si vezmime situáciu, kedy „pamiatkári“ musia vykonávať metodický dozor v súvislosti s rekonštrukciou hradov, na čom participujú aj nezamestnaní. Samozrejme, nie je to ich jediná činnosť. A okrem toho, po novom by mali ešte viac vstupovať do stavebného konania. Zároveň, Ministerstvo kultúry tvrdí, že sa tým posilní ich zodpovednosť. Teda, MK SR dalo, ako vždy, hlavu do piesku. V každom prípade, pamiatkárom pribudne viac práce. Následne budú musieť úrady zamestnať viac pracovníkov. Ak vicepremiér Holý chcel zjednodušiť a zrýchliť stavebné konanie, týmto spôsobom ho ešte viac skomplikuje a predĺži. A ešte sa aj navyše zaťaží štátny rozpočet kvôli mzdám pre dodatočných pracovníkov. Celkovo by ich Pamiatkové úrady potrebovali viac ako 200. Nehovoriac o potrebe nových pracovísk a ich vybavení.

Je zjavné, že pán Holý nepozná problematiku a nedomyslel všetky stránky svojej novely. Ibaže by to urobil tak, ako to kedysi okomentoval jeho stranícky šéf. Dáva nejaký „nástrel“ a po vyvolaných kontroverziách to obrúsi. Nebolo by pre občanov a pre zákonodarný proces jednoduchšie, ak by predkladatelia zákonov predkladali vopred pripravené a prepracované návrhy?

ODS – Občianski demokrati Slovenska plne podporujú diskusiu nad pripravovanými zákonmi. Na druhej strane, každý návrh musí byť podkutý odbornou prípravou. Inak vyznieva rozpačito a budí iba nepotrebné vášne. Vyzývame pána vicepremiéra Holého, aby svoju novelu stavebného zákona ešte raz poriadne premyslel. V súčasnej podobe návrh novely nie je dobrý ani pre budúce stavby, ani pre naše pamiatky.

foto zdroj: https://www.facebook.com/stefan.holy.sme.rodina/