KOĽKO NÁS STOJÍ AG TESTOVANIE?

Pandémia, koronavírus, covid… Slová, ktoré sme pred pätnástimi mesiacmi ešte ani nepoznali, sú dnes najpoužívanejšími výrazmi v našich slovníkoch a každodennou témou našich rozhovorov, statusov, blogov. A ovplyvňujú naše životy.
Jednou z nevyhnutných podmienok zvládania pandémie je diagnostika – detekcia nakazených. Informácie získané z diagnostiky majú byť rozumne zhromažďované, verifikované a použité na analýzu momentálneho stavu, možných ohnísk šírenia, prognózy vývoja a nutných opatrení na elimináciu zhoršovania situácie.

Slovensko sa aj na základe rozhodnutia premiéra vydalo cestou celoplošného testovania / skríningu AG testami. Argumenty pre tento spôsob boli rýchlosť vyhodnotenia a cenová dostupnosť. Ticho prehliadanou alebo ignorovanou nevýhodou bola nepresnosť (validita aj reliabilita) AG testu.

Rýchlosť vyhodnotenia AG testu je nespochybniteľná. No dovolíme si nesúhlasiť s cenovou dostupnosťou a hlavne s pomerom ceny a výkonu, čiže hodnoty, ktorú za peniaze dostaneme.
Na vyhodnotenie množstva vykonaných AG testov umožnilo Ministerstvo zdravotníctva vytvoriť oprávneným osobám tzv. MOMky, čiže mobilné odberné miesta. Niektoré umožňujú aj vykonanie PCR testov, no prevažná väčšina je zameraná na vykonávanie a vyhodnocovanie AG testov.

Počas prvého celoplošného testovania konaného začiatkom novembra štát vykonal testovanie v spolupráci so samosprávou a armádou. Dnes je to tak, že buď testujú obce svojpomocne, a treba dodať, že po niekoľkých kolách už na hranici svojich finančných aj personálnych kapacít, alebo testujú súkromné MOMky.

Všetky dostávajú od štátu AG testy distribuované podľa ich požiadaviek a aktuálnych možností zo skladov štátnych hmotných rezerv. Cena testu je aktuálne cca 4,50€. K tomu ešte treba pripočítať skladovacie a distribučné náklady, takže odhadovaná cena testu nech je 5€.

Samospráva dostáva za každý jeden vykonaný odber paušálne 5€. Pritom musí zabezpečiť zdravotníkov, ochranné a hygienické potreby, priestory, obslužný personál a likvidáciu biologického odpadu a nedokáže dopredu odhadnúť počet testovaných v MOMke / MOMkách, ktoré sa rozhodla otvoriť. Často im hrozí, že príspevok od štátu nevykryje reálne náklady a budú v strate. A úhrada od štátu im príde na účet aj mesiace po testovaní. Štát má ale istotu, že 1 vykonaný a vyhodnotený test ho bude stáť približne 10€.

A potom sú tu súkromné MOMky. Tie fungujú v režime paušálnych denných úhrad. Musia splniť niektoré podmienky: otváracia doba minimálne 8 hodín denne najskôr od 8:00 a minimálne 6 dní v týždni + odborný garant (lekár) a schválenie žiadosti Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva. Po tom ako VÚC zaregistruje ich žiadosť a preverí splnenie podmienok, môže MOMka začať pracovať. VÚC nereguluje počet schválených MOMiek v danej lokalite a ani nemá oznamovaciu povinnosť voči samospráve, na území ktorej sa nová MOMka zriaďuje.

Štát týmto MOMkám garantuje:

  1. Jednorazový príspevok 1119€ pri ich otvorení
  2. Priemerne 858€ za každý pracovný deň, kedy je MOMka otvorená
  3. Priemerne 1225€ za každý deň pracovného voľna a pokoja, kedy MOMka pracuje.
  4. 2,5€ za každý vykonaný test nad denný limit 250 testov nad rámec dennej platby.

Suma denných úhrad sa líši podľa toho, či MOMka pracuje v exteriéri alebo v interiéri – preto ten priemer.

MOMka, ktorá by mala otvorené každý deň počas 30 dňového mesiaca (21 pracovných dní) by získala príspevok cca 29 000€ bez ohľadu, koľko testov v danom mesiaci vykonala! A to ešte počas dní plošného testovania môže prekročiť limit 250 odberov / deň a privyrobiť si nejaké „drobné“.

Nemáme zatiaľ k dispozícii počty vykonaných testov v jednotlivých MOMkách. Ale dali sme dokopy ich lokalizáciu a počet obyvateľov v danej obci/meste vo veku 15-65 rokov – čiže tých, ktorí by sa mohli dať testovať. Nastavili sme ako parameter percento účasti na testovaní na 70%. A dostali sme ako výsledok sumu mesačných nákladov na jedného testovaného v lokalite pôsobenia MOMky. Počas mesiaca odhadujeme 3 testovania. Najvyššie čísla sú na úrovni viac ako 100€, čiže odhadovaná cena 1 AG testu vychádza na cca 35-40€ + 5€ za samotný test!

Týždenný priemer počtu testov jednej MOMky v okrese XY je 435. Za mesiac to môže byť 1700 testov. Tu vychádza cena 1 testu na 17€ + 5€ za samotný test.

Pritom MOMky spôsobujú problém aj samosprávam, lebo vznikajú bez ich vedomia na území mesta a znižujú šancu navrhnúť sieť MOMiek pod gesciou samosprávy tak, aby neboli po celoplošnom testovaní v mínuse. O tom už hovoril aj primátor Dolného Kubína.

Primátor Bratislavy preto navrhuje, aby už samosprávy nespolupracovali pri testovaní a povinnosť v plnom rozsahu prebral štát prostredníctvom zazmluvnených MOMiek. Otázkou je, koľko ich v konkrétnej lokalite vznikne, aký bude ich mesačný výkon (počet vykonaných testov) a teda aj jednotková cena vykonaného testu a kto bude kontrolovať dodržiavanie ich otváracích hodín a počty dní, kedy sú otvorené. Takýto spôsob financovania testovania je už z dôvodu nastavených podmienok vysoko neefektívny.

No a pomer výkon/cena? Ak by štát dlhodobo pracoval na zvýšení počtu vykonávaných oveľa presnejších PCR testov, tak by nezaplatil za jeden test podstatne viac, ako teraz platí protekčným MOMkám.
Na záver už len klasická otázka – cui bono alebo komu to prospieva? Zvládaniu pandémie určite nie.

PS: Ak získame presné informácie o dennom počte vykonaných testov v MOMkách, tak upresníme naše odhady cien AG testovania.