Kongres strany ODS - Občianski demokrati Slovenska

Kongres strany ODS - Občianski demokrati Slovenska

kongres2
Prvý plnoformátový kongres strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA (ODS)
 
Dňa 26. 11. sa v Banskej Bystrici uskutočnil za prítomnosti členov ODS a vzácnych hostí zo Slovenska aj zahraničia prvý plnoformátový kongres tejto slovenskej stredopravej strany. Kongres ODS bol vyvrcholením úspešného fungovania strany od posledného transformačného snemu.
 
Počas tohto obdobia strana pod vedením generála (v.v.) Pavla Macka prijala do svojich radov po starostlivom výbere viac ako 60 členov, postavila kandidátov do ostatných spojených volieb vo všetkých vyšších územných celkoch Slovenska, a vypracovala svoje programové východiská pre všetky hlavné oblasti spoločenského a politického života našej vlasti, ktoré predstavujú vecné priority pre politiky a ďalšie opatrenia, ktoré chce strana presadzovať.
 
Kongres, na ktorom bolo viac ako 60 účastníkov, bol rozdelený na verejnú a neverejnú časť.
 
Počas slávnostnej a verejnej časti kongresu ODS odzneli zdravice od lídrov partnerských strán, ale aj vystúpenia členov vedenia ODS, ktoré straníkom prezentovalo výsledky práce strany v rámci organizácie vnútrostraníckeho života, vo voľbách, ale aj v rámci tvorby programových východísk. S hlavným prejavom na kongrese vystúpil predseda ODS Pavel Macko, ktorý uviedol: „Prichádzajú ťažké časy. Pandémia, vojna na Ukrajine, ktorej koniec je v nedohľadne, inflácia, energetická kríza a ktovie čo ešte príde. V tých časoch Slovensko potrebuje pokoj a jednotu, aby sme dali ľuďom pocit istoty, bezpečia, ale aj perspektívu. Práve teraz Slovensko potrebuje silných a zodpovedných lídrov, ktorí vedia ako vyviesť Slovensko z ťažkej krízy, majú plán a hlavne schopnosť pokojne ho realizovať.“ Na záver svojho vystúpenia Macko dodal: „Sme tu a sme s Vami občanmi. Občianski demokrati Vás nesklamú. Budeme hľadať spojencov, aby sme ubránili demokraciu a spoločne vybudovali hrdé a úspešné Slovensko. Urobíme všetko pre to, aby ani jeden Váš hlas neprepadol.“
 
Po krátkej obednej prestávke prebehla neverejná časť kongresu, v rámci ktorej boli na tomto najvyššom straníckom fóre odprezentované a následne opätovne prediskutované programové východiská ODS pre oblasť zahraničných vecí, obrany, bezpečnosti, ekonomiky a verejných financií, spravodlivosti a právneho štátu, ako aj vo sfére zdravotníctva a energetiky. Stručne boli prezentované aj zostávajúce programové východiská pre ostatné oblasti, ktoré takisto budú slúžiť pri tvorbe podrobnejších návrhov politík a opatrení, ako aj napr. volebného programu ODS do najbližších parlamentných volieb.
 
Súvislosti
 
Príbeh strany ODS – Občianski demokrati Slovenska sa začal písať v júni 2020 v dôsledku tzv. Zeleného puču v strane SPOLU – Občianska demokracia. V tejto strane po neúspešných voľbách do NR pokus o zmenu orientácie strany, v rozpore so stanovami (tzv. Greenwashing), v dôsledku čoho boli zo strany vytlačení občianski demokrati. Ani to neodradilo krídlo demokratov od ďalšej politickej práce. Sústredili sa najprv v neformálnej skupine na sociálnej sieti, neskôr spoločnými silami vytvorili a slávnostne prijali hlavný hodnotový dokument všetkých občianskych demokratov Slovenska – Bystrickú deklaráciu – a následne začali pracovať na vytváraní podmienok na formalizáciu politickej činnosti. Toto úsilie vyvrcholilo partnerstvom s regionálnym politickým hnutím Trebišov nahlas, ktoré bola po dohode koncom roka 2021 transformované z regionálnej sily na celoslovenskú politickú stranu. Stranu ODS od jej vzniku vedie Pavel Macko.
 
Strana ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je slovenská stredopravá strana, ktorá je postavená na hodnotovom základe – Bystrickej deklarácii.
Pod vedením svojho lídra, rešpektovaného odborníka na oblasti zahraničných vecí a obrany, sa usiluje zaujať
politické miesto pôvodnej SDKÚ. Jej cieľom je prehĺbenie spolupráce strán na stredopravej časti spektra,
pričom v európskom kontexte má ambíciu rozšíriť rady Európskej ľudovej strany (EPP).
 
*************
 
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je politická strana založená na princípe občianskej demokracie. Cieľom strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je dlhodobo prosperujúce, demokratické, silné a bezpečné Slovensko, pevne zakotvené v európskych a severoatlantických štruktúrach.
Veríme, že budeme Vašou prvou voľbou pri nasledujúcich parlamentných voľbách. Sledujte nás na Facebooku alebo www.ods.sk.
Ak súhlasíte s našimi názormi, pridajte sa k nám, alebo nás podporte. Viac informácií nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/