KRIŠTÁĽOVÁ NOC BOLA PREDZVESŤOU HOLOKAUSTU

Noc z 9 na 10 novembra 1938 – začína organizovaný pogrom na Židov, ktorý vošiel do histórie ako Krištáľová noc. Tento zdanlivo vznešený názov vznikol ako posmešok, nad množstvom rozbitého skla. Militantné jednotky SA a členovia vládnej nacistickej strany NSDAP zapaľovali synagógy, plienili a ničili židovské obchody i súkromný majetok, týrali a vraždili židovských obyvateľov. Majme na pamäti takéto bolestivé miesta našej histórie, nezabúdajme na obete a učme sa z dejín. Vo fašistickom Nemecku boli zámerne živené rozličné konšpiračné teórie, za ktorými stál i samotný populistický vodca a jeho minister propagandy Goebbels. Táto doba, za ktorú sú zodpovední ľudia, vyústila do najstrašnejšej tragédie aká nemala obdobu v celej histórii ľudstva. Krištáľová noc bola predzvesťou holokaustu.