Moderné železnice sú základom zdravého rozvoja regiónov

Moderné železnice sú základom zdravého rozvoja regiónov ODS web

Moderné železnice sú základom zdravého rozvoja regiónov

Ale ich likvidácia alebo stagnácia môže viesť k ďalšiemu úpadku Slovenska. Celý svet investuje do spoločnej dopravy a to z ekonomických aj environmentálnych dôvodov. Vzhľadom na napätú situáciu s dostupnosťou a bezpečnosťou energií, význam spoločnej dopravy vrátane prímestských železníc ešte bude rásť. Platí to plne aj pre Slovensko. Nikdy nebudeme schopní dostatočne rýchlo budovať diaľnice a parkoviská, aby sme umožnili všetkým občanom dochádzku za prácou za rozumnú cenu a bez totálneho vyčerpania a stresu.
 
Pokračujúca urbanizácia života je celosvetový trend, ktorý my na Slovensku nezastavíme. Ak nechceme, aby sa všetci občania nasťahovali do Bratislavy a okolia, musíme investovať do rozvoja prirodzených centier našich regiónov a urobiť z nich prosperujúce spádové oblasti. Železnice a ďalšie prostriedky spoločnej dopravy sú jedným z hlavných prostriedkov, ako zabezpečiť túto strategickú potrebu. Sú aj jedným z najlepších kandidátov na zmysluplnú a ekonomicky výhodnú ekologickú konverziou.
 
Bohužiaľ, na prístupe k železniciam vládna koalícia a minister financií dokazujú svoju nespôsobilosť zodpovedne riadiť našu krajinu. Nielenže nemajú žiadny plán pre regióny ani strategické videnie, ktoré by siahalo za horizont najbližšieho prieskumu volebných preferencií. Navyše do verejnej komunikácie a riešenia takto závažných otázok vnášajú deštrukciu a nenávisť. Ak vláda vedela nájsť stovky miliónov do pochybných nápadov, musí nájsť aj niekoľko desiatok miliónov na riešenie skutočných potrieb občanov.
 
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA sú presvedčení, že budúcnosť Slovenska je v zmysluplnom rozvoji našich regiónov. Regionálne metropoly sa musia stať centrom úspešnej ekonomiky, vzdelávania, kultúry aj zabezpečenia zdravia a kvality života. Sme presvedčení, že občania musia dostať šancu užívať si možnosti našej krásnej vlasti a žiť tam, kde sú a súčasne si zaslúžia rovnaké podmienky na všestranný rozvoj.
 
Preto jednou z našich priorít sú efektívne železnice, ktoré sme zaradili aj do nášho tuctu opatrení pre Slovensko. Celý tucet opatrení si môžete podrobnejšie pozrieť tu Tucet opatrení pre Slovensko – ODS – Občianski demokrati Slovenska
 
Naše témy a pohľad na rozvoj Slovenska si môžete podrobnejšie pozrieť tu Naše témy – Slovensko potrebuje reštart, a to takmer vo všetkom, čo riadi štát.