NA NOVÉHO GENERÁLNEHO PROKURÁTORA ČAKÁ VEĽA PRÁCE!

Národná rada včera obrovskou prevahou 132 hlasov zvolila Maroša Žilinku za kandidáta na nového generálneho prokurátora. Predpokladáme, že pani Prezidentka SR ho v najbližších dňoch vymenuje do funkcie. To, že za pána Žilinku hlasovala aj celá opozícia ho nijako nediskvalifikuje, ale naopak dáva mu silný a nespochybniteľný mandát.

My, ODS – občianski demokrati Slovenska, želáme pánovi Žilinkovi pevné zdravie, naplnenie jeho verejne deklarovaných vízií a veľa múdrych a zásadných rozhodnutí, ktoré pomôžu na Slovensku po 31 rokoch od pádu komunizmu vybudovať fungujúci právny štát.Občania od neho očakávajú, že bude nestranný a dôsledne sa zasadí o prípravu a realizáciu nasledovných opatrení:

✅ dôsledná očista prokuratúry od všetkých, ktorí sa spreneverili prokurátorskému poslaniu
✅ dôsledné preverenie všetkých káuz, u ktorých sú pochybnosti o objektivite vyšetrovania
✅ zavedenie pravidiel a mechanizmov, ktoré minimalizujú šancu na úmyselné zlyhanie prokurátorov
✅ väčšiu transparentnosť v činnosti prokuratúry a otvorenosť verejnosti
✅ príprava zásadnej reformy prokuratúry podporenej celospoločenskou diskusiou odbornej aj laickej verejnosti.

Zdroj foto: sme. sk