NA UKRAJINE IDE AJ O BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA

Občianski demokrati Slovenska sú znepokojení správami o raste počtu incidentov a obetí na východe Ukrajiny. Odmietame vojenskú agresiu ako nástroj na presadzovanie politických záujmov a vytváranie sfér vplyvu. Vojenské zasahovanie do vnútorných záležitostí susedných krajín a vytváranie piatych kolón pod zámienkou naoko spontánnych povstaní je neakceptovateľné. Rusko iniciovalo rozpad ZSSR a vtedy nijako nespochybňovalo hranice svojich susedov ani nevznášalo žiadne územné nároky. Dnes toto už neplatí. Každá krajina a jej občania majú právo si zvoliť vlastnú cestu a to, s kým chcú obchodovať, spolupracovať, či koho si vyberú za spojencov.

Pozorne sledujeme rast napätia a rastúcu koncentráciu vojenských síl v oblasti. Politické problémy a spory sa nedajú dlhodobo riešiť vojenskou silou. Takéto riešenia sú dočasné a prinášajú nové krivdy a snahu o ich nápravu opäť vojenskou silou. Je neprípustné, aby sa v Európe v 21. storočí prekresľovali hranice štátov za pomoci pušiek, tankov a diel. Stojíme na strane Ukrajiny a jej práva na zvrchovanosť a nedotknuteľnosť jej územia.

Slovensko nemá historicky pevné prirodzené hranice. Naša suverenita a súčasná podoba štátneho územia sú postavené na doteraz pevnom medzinárodnom zmluvnom základe. Nepodporiť Ukrajinu by bolo to isté, ako podkopávať základy samotnej existencie Slovenskej republiky. Je v našom životnom národnom záujme nedopustiť, aby sa do Európy navrátilo použitie ozbrojeného násilia ako nástroja zmeny hraníc štátov.