Lukáš Marman
člen prípravného výboru
Peter Žarnovský
člen prípravného výboru
JAROSLAV PETÖ
člen prípravného výboru
Jaroslav Fignár
člen prípravného výboru
Radoslav Škraban
člen prípravného výboru
Katarína Kubová Lukáčová
člen prípravného výboru
František Piták
člen prípravného výboru
Zuzana Kotrus Rákociová
člen prípravného výboru
Milena Fejerova
člen prípravného výboru
Mojmír Németh
člen prípravného výboru