Včera minister Krajniak predstavil návrh na opatrenia na kompenzáciu inflácie. Tieto opatrenia považujeme za populistické a nedostatočné.

Populistické preto, lebo za relatívne málo peňazí chce podporiť čo najväčší okruh ľudí.

Nedostatočné preto, lebo inflácia nie je jednorazový jav, ale dlhodobé zvýšenie cien, ktoré nie je možné riešiť jednorazovým príspevkom.

Navrhované opatrenie rieši problém aj tých, ktorí to naozaj potrebujú z existenčných dôvodov, ako domácnosti v hmotnej núdzi, nízkopríjmoví rodičia nezaopatrených detí, či osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osobe so ZŤP. Jednorazový príspevok však nerieši problém, malo by sa jednať o trvalé navýšenie dávok.

Väčšina výdavkov z Krajniakových opatrení smeruje na jednorazový prídavok rodičom malých detí a nezáleží, či ho potrebujú, alebo nie.

My v ODS si uvedomujeme úlohu štátu v starostlivosti o ľudí odkázaných na túto pomoc. Takáto adresná pomoc je potrebná. Avšak odmietame celoplošné, neadresné príspevky, ktoré sú míňaním štátnych prostriedkov.

 
✅ Ak súhlasíte s našimi názormi, podporte nás. Viac informácií nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/ ✅