Nezodpovedné a neférové

Stanovisko ODS k rodičovskému bonusu Milana Krajniaka:

Minister Krajniak predstavil návrh na zavedenie rodičovského bonusu, ako súčasť dôchodkového systému [1]. Toto opatrenie predstavuje navýšenie dôchodkov o 550 miliónov tým dôchodcom, ktorých deti pracujú a platia odvody.

Prečo to nie je správne opatrenie? Obhajovať toto opatrenie tým, že dôchodcovia – rodičia majú nižšie dôchodky oproti bezdetným dôchodcom, lebo vychovávajú deti a treba to kompenzovať, nie je správne. Potom by sa bezdetní pracujúci mohli dožadovať nižších daní, lebo nechcú platiť školy, detské príspevky a ďalšie výdavky spojené s výchovou detí.

Rešpektujme aktuálny stav solidárnosti, nastavenej v našej spoločnosti. Nevyvolávajme ďalšie „vojny“ medzi našimi občanmi tým, že budeme vytvárať pocit nespravodlivosti jednej časti voči druhej.

V čase rekordných deficitov štátneho rozpočtu navyšovať obligatórne výdavky štátu o 550 miliónov v roku 2023 a aj každý ďalší rok je nezodpovedné. Dnes vieme, že sa to bude platiť opäť z dlhu.

Argumenty ministra Krajniaka neobstoja, nakoľko potrebné prostriedky našiel v nasledovných položkách:

  • 450 miliónov našiel tak, že nesprávne odhadli časť príjmov a výdavkov sociálnej poisťovne a tým, že realita je lepšia, ako keby vytvorili nové zdroje. No nevytvorili. Takto by sme ľahko vytvorili miliardy na čokoľvek.
  • 82 miliónov je dynamický efekt, čo len znamená, že extra výdavky (v našom prípade ničím reálny nekryté) si čiastočne štát vo forme daní zoberie späť.
  • 200 miliónov nemusíme vyplatiť ľuďom, ktorí zomreli v súvislosti s ochorením COVID-19. Z akého dôvodu pán minister počíta s rovnakou „úsporou“ aj po ďalšie roky, keď preukázateľne populácia viac starne a už dnes máme takmer najmenej mladých ľudí v EÚ[1]? Nestúpnu nám naopak celkové náklady? Podľa vedeckého časopisu Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej ŠÚSR) bol absolútny rozdiel počtu zomretých podľa mesiaca úmrtia na Slovensku medzi rokom 2020, prvými mesiacmi roka 2021 a priemerom rokov 2015 – 2019 približne 17 000 z toho v prvých 3 mesiacoch roku 2021 vyše 11 000, a teda za rok 2020 nadúmrtia tvorili približne 6 000 občanov [3]. Toto číslo potvrdzuje aj Zdravotnícka ročenka z dielne NCZI.

V roku 2020 aj v dôsledku infekcie koronavírusom zomrelo v Slovenskej republike 59 089 osôb, čo je o 11% viac (+5 855 úmrtí) ako v roku 2019 (53 234). Infekcia COVID-19 zapríčinila 4 004 úmrtí a podieľala sa tak 6,8 % na celkovom počte úmrtí v roku 2020 [4]. Potvrdzujú sa tak priemerné dáta uvádzané ŠÚSR. Za rok 2020, zomrelí ľudia starší ako 65 rokov tvorili 45 735 z celkového počtu 59 089 ľudí, teda približne 80%. Analógiou teda dostaneme, že z 5 855 nadúmrtí bolo odhadom 80% ľudí poberajúcich starobný dôchodok, teda približne 4 680 ľudí.

Pri priemernej výške dôchodku k 31.12.2021 [5] 505,68 EUR sa teda bavíme odhadom o sume približne 28 miliónov EUR (4 680×505,68×12). To je dosť vzdialené od propagovaných 200 miliónov EUR. Naopak, kvôli chýbajúcej bielej medicíne možno očakávať, že sa nám zvýšia absolútne náklady v podobe navýšených nákladov na zdravotnú starostlivosť v ďalších rokoch.

Iba medzi rokmi 2019 a 2020 stúpol počet občanov v poproduktívnom veku aj napriek pandémii z 905 175 na 932 024. To predstavuje medziročnú zmenu takmer 3% a v absolútnych číslach 26 849 občanov (a to bolo 4 680 nadmerných úmrtí). Kde je teda ten “pozitívny” vplyv pandémie, hodný zmeny v cash-flow 200 miliónov EUR?

Na dôvažok, pokles novonarodených deti od roku pravidelne klesá. Za roky 2017-2020 tvoril takmer 1 400 deti, čo je priemerné tempo poklesu vyše 450 detí ročne [4]. Podiel osôb v poproduktívnom veku 65+ za roky 2011 – 2015 tvoril v priemere 13,57% a za roky 2016 – 2020 bol až 16,04%, pritom za rok 2020 aj napriek dôsledkom pandémie to bolo 17,07% [6]. Navýšenie iba za priemer 5 rokov bolo vyše 18%, čo je veľmi znepokojujúce.

Výhľad nie je nijako dobrý. Ak vychádzame z týchto dát, tak extrapoláciou vidíme, že už o 15 rokov môžeme mať takmer o 7 000 detí ročne menej ako dnes a o viac ako 64,3% (1,18^3-1) ľudí v poproduktívnom veku ako dnes. Z celkového počtu k 31.12.2020 – 932 024 [4] ľudí vo vekovej kategórii 65+ sa teda potenciálne bavíme o náraste v absolútnom počte o takmer 600 000!

Kým dnes potrebujeme na financovanie našich dôchodcov 24% z našich miest, ak nič neurobíme, tak podľa pána docenta Jána Šeba budeme o 35 rokov potrebovať 38% [7].

NÁVRH ODS – Občianskych demokratov Slovenska

Môžeme súhlasiť s ministrom Krajniakom, že máme nízke dôchodky a aj my v ODS by sme si veľmi priali, aby sa mohli zvýšiť. Avšak na takéto zvýšenie si ako krajina musíme najskôr zarobiť. Preto by sa pán minister mal viac venovať zvyšovaniu kvalifikácie nezamestnaných a efektivite poskytovania sociálnych služieb. Treba podporovať kapitálové sporenie v 3. pilieri i edukácii obyvateľstva o dôchodkovom systéme a ich možnostiach.

Sme presvedčení, na základe skutočností uvedených vyššie, že skôr ako k zníženiu, naopak dôjde k zvýšeniu absolútnych nákladov, a to nielen ako dôsledok pandémie, ale aj negatívneho vývoja demografie v ďalších rokoch.

Na úplne prvom mieste by sa pán minister mal bezodkladne začať zaoberať problémom, ktorý spôsobila Ficova vláda v roku 2013. U viac ako 1 700 000 ľudí došlo k presunu ich dôchodkov v druhom pilieri do dlhopisového fondu. Takto každý občan, ktorý si nezmenil investičnú stratégiu, len za minulý rok stratil približne v priemere 1 500 € [8]. Tomuto sa venujeme v samostatnom príspevku.

Zdroje:
[1] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny https://www.youtube.com/watch?v=VHs9qv6yB3A
[2] Eurostat: https://www.facebook.com/1846196185665307/posts/3150405161911063/?d=n
[3] https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/90f4421c-8cc5-494b-b6ca-443f8b8eb756/Slovenska_statistika_a_demografia_4_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nNZXSFa
[4]https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
[5]https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov–v-mesiacoch-/1600s
[6] http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22iF41FA7A868E74315A56CF26B722E3A07%22%29&ui.name=Indexy%20vekového%20zloženia%20-%20SR%2C%20oblasti%2C%20kraje%2C%20okresy%2C%20mesto%2C%20vidiek%20%5Bom7005rr%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk
[7]https://index.sme.sk/c/22819609/druhy-pilier-zas-a-znova-ako-sa-vyhnut-dochodkovej-chudobe.html?ref=gamp_article
[8] Denník N https://e.dennikn.sk/2673489/najvacsie-zlodejiny-smeru-su-oproti-tomu-detska-hracka-a-nikto-s-tym-nic-nerobi/