Odmietame extrémizmus v slovenskej politike!

Odmietame extrémizmus v slovenskej politike!

Politické strany združené na spoločnej kandidátke Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana plne rešpektujú rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej nekandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách. Je nám to úprimne ľúto, no zároveň rešpektujeme toto jej rozhodnutie.
 
Zároveň sme hlboko znepokojení z toho, že vulgarizácia spoločenského života, cieľavedomá diskreditácia, zastrašovanie politických a názorových oponentov sa stla normou v politických diskusiách. Hrozby zabitím ústavným činiteľom a novinárom sú existenčnou hrozbou pre našu demokraciu.
 
Vulgárnosť, násilie a teror sa nesmú stať súčasťou našich životov. Niektorí slovenskí politici, ale aj zahraniční aktéri, používajú zastrašovanie a šírenie poplašných správ ako cestu k moci. Nepochybujeme o tom, že ich budú využívať aj ako nástroj vládnutia, ak sa k nej po voľbách dostanú. Toto však hrozí vyústením do nekontrolovateľného občianskeho konfliktu.
 
Bohužiaľ, zo strany štátnych orgánov a prokuratúry na toto neprichádza adekvátna reakcia. Štát, ktorý nedokáže účinne ochrániť svojich predstaviteľov, nedokáže ochrániť ani svojich občanov. Šokujúce je, že ani generálny prokurátor nepomáha zabezpečiť pokoj a poriadok. Jeho mlčanie má za následok, že vulgárnosť a zastrašovanie sa stalo na Slovensku samozrejmosťou.
 
Vyzývame preto štátne orgány, aby si riadne plnili všetky svoje úlohy a nedovolili ohrozovanie bezpečnosti a základných práv občanov.
 
My sa nenecháme zastrašiť extrémistami. Sme pripravení postaviť sa do čela zápasu za slušné a demokratické Slovensko, bezpečné a spravodlivé pre všetkých jeho občanov. Naše hodnoty a postoje sú nemenné, naše odhodlanie je nezlomné. Svojimi životnými príbehmi sme už dokázali, že sa nenecháme zastrašiť a svojich spoluobčanom neopustíme pod žiadnou hrozbou.
 
Budeme pevne hájiť demokraciu, presadzovať posilňovanie právneho štátu a profesionalizáciu štátneho aparátu. Rázne odmietame extrémizmus a vyhrážky v politike. Iba demokratická občianska spoločnosť, slobodná a kultivovaná výmena názorov a ideí a vzájomný rešpekt a spolupráca môžu zabezpečiť pre všetkých občanov bezpečnosť a pokojný život.
 
Za
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
Pavel Macko a Zsolt Simon