Odmietame politiku vojnových štváčov Fica, Blahu a Danka

✅ODS – Občianski demokrati Slovenska plne rešpektujú právo občanov a politikov slobodne vyjadriť svoj názor, aj nesúhlas s oficiálnou politikou štátu. Plne rešpektujeme právo občanov zhromažďovať sa a právo na protest. Od politikov, aj tých s odlišným politickým názorom, však očakávame, že sa budú správať zodpovedne ku zdraviu a bezpečnosti občanov a svojich podporovateľov.

‼ Od poslancov NR SR ako Fico, Blaha a Šutaj Eštok očakávame napĺňanie ústavou predpísaného poslaneckého sľubu a dôsledné hájenie národno-štátnych záujmov Slovenska.

🇸🇰 Je národno-štátnym záujmom Slovenska, aby zostalo súčasťou euroatlantických bezpečnostných štruktúr a súčasťou zóny slobody, solidarity a prosperity v rámci Európskej únie.

🇸🇰 Je v našom životnom štátnom záujme, aby sa medzinárodné vzťahy riadili medzinárodným právom a aby bolo plne rešpektované právo národov na sebaurčenie a suverénne rozhodovanie o svojom osude, forme štátnej existencie a voľbe spojencov.

🇸🇰 Je v našom životnom záujme, aby bola plne rešpektovaná suverenita, nezávislosť a územná celistvosť všetkých štátov bez ohľadu na ich veľkosť.

‼ Sme zásadne za riešenie sporov mierovou cestou a rokovaním. Odmietame hrozbu silou ako nástroj vyjednávania. Jednostranná a nekritická podpora pánov Fica, Danka a Pellegriniho a ich politických strán Rusku, ako jednému z účastníkov sporu, je v rozpore s životne dôležitými národno-štátnymi záujmami Slovenska. Je to podpora agresorovi, ktorý už použitím vojenskej sily narušil územnú integritu susednej krajiny. História je plná príkladov, že jednostranná verejná podpora agresorovi konflikt neodvráti, ale naopak bráni mierovému urovnaniu sporu a podnecuje k jeho eskalácii.

🇸🇰 Vyzývame politikov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS, aby prestali klamať občanom a pod falošnými zámienkami podrývať základné piliere bezpečnosti a existencie Slovenskej republiky. Vyzývame ich, aby prestali prekrúcať fakty a svojou jednostrannou podporou Rusku nepodnecovali eskaláciu napätia a vznik ozbrojeného konfliktu v našom bezprostrednom susedstve. Naopak, mali by podporiť jednotný postup EÚ a NATO, lebo je to v životnom záujme Slovenska. Majme svoju národnú pozíciu a záujmy a presadzujme ich v rámci EÚ a NATO a spoločne so spojencami. Nezrádzajme ich tým, že sa oportunisticky spájame s inými proti našim spojencom.

⛔️ Odmietame používanie ozbrojenej sily a hrozbu použitia sily ako nástroj na zmenu hraníc v Európe. História má slúžiť na poučenie a nie na účelovú obhajobu územných nárokov.

⛔️ Odmietame reinkarnáciu Brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity národov a kreslenie nových sfér vplyvu v Európe, v rámci ktorých budú mocnosti rozhodovať o osude národov bez ohľadu na ich vôľu.

⛔️ Odmietame podrývanie bezpečnosti Slovenska a vytváranie podmienok na návrat tých okupačných vojsk, s ktorými sme sa už raz rozlúčili rovnako ako s režimom, ktorý tu vojenskou silou udržiavali proti vôli slovenských občanov.

⛔️ Odmietame vytrhávanie Slovenska zo zóny prosperity a bezpečnosti v euroatlantických štruktúrach politikmi, ktorí tak robia preto, aby sa zbavili politickej zodpovednosti za svoju činnosť a možnej trestnej zodpovednosti ich nominantov z éry, keď boli pri moci.

⛔️ Odmietame nekritický obdiv k režimu, ktorý potláča základné ľudské práva, umožňuje vraždenie a politické prenasledovanie lídrov opozície a likvidáciu nepohodlných osôb aj za hranicami vlastnej krajiny. Toto sú metódy vládnutia bytostne cudzie nášmu národu. Odsudzujeme politikov, ktorí takéto režimy obdivujú alebo by ich chceli nastoliť aj na Slovensku.

Zdroje foto:https://dennikn.sk/…/fico-hovori-pred-davom-o-povstani…/https://www.facebook.com/robertficosk/https://www.facebook.com/andrej.danko.7169https://www.vlada.gov.sk//mgr-matus-sutaj-estok/