Odmietame schvaľovanie agresie a politického násilia

Odmietame schvaľovanie agresie a politického násilia

Odmietame schvaľovanie agresie a politického násilia

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA ostro odsudzujú snahy predstaviteľov strany Smer a niektorých ďalších politikov legitimizovať vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine. Rovnako odsudzujeme používanie násilia alebo hrozby použitia násilia na politický boj a prevzatie moci. Slovensko je podľa článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
 
Deštrukcia medzinárodného systému a porušovanie elementárnych zásad Charty OSN zo strany Ruska predstavuje existenčnú hrozbu pre Slovenskú republiku. Ospravedlňovanie ruskej agresie a výzvy na likvidáciu ukrajinského štátu alebo jeho parcelovanie s odôvodnením, že Rusko je jadrová mocnosť je neprípustné. Je to nielen schvaľovanie nevyprovokovanej agresie, ale aj priamy útok na demokratické ústavné zriadenie a existenciu zvrchovanej SR.
 
Rusko je jadrovou mocnosťou minimálne od 29. augusta 1949. Vyhrážanie sa bezdôvodným použitím jadrových zbraní v takomto rozsahu je bezprecedentné v ľudských dejinách. Predstavitelia Smeru takýto postup verejne obhajujú, vyzývajú na porušovanie Charty OSN a obetovanie Ukrajiny agresorovi, dokonca chcú s agresorom upevňovať vzťahy. Tým konajú v rozpore s článkom 1 Ústavy SR.
 
Schvaľovanie ústupkov jadrovému agresorovi je rovnako nebezpečné, ako by boli výzvy na odstránenie demokratického parlamentu alebo vlády pod hrozbou ozbrojeného násilia či terorizmu. Takýmto hrozbám sa neustupuje, voči takýmto hrozbám sa musí demokratická spoločnosť a celý demokratický svet zomknúť a spoločne ich rezolútne odmietnuť.
 
Pred pár mesiacmi predstavitelia tejto strany a extrémisti organizovali verejné pogromy na poslancov NR SR v súvislosti v výkonom ich mandátu pri schvaľovaní Dohody o obrannej spolupráci. Dnes verejne ospravedlňujú ruskú agresiu. Vyzývame všetkých poslancov, ktorí vedome postupujú proti Ústave SR a našim národno-štátnym záujmom, aby sa vzdali svojho poslaneckého mandátu. Lebo ten pochádza od ľudu a vyplýva z Ústavy SR, ktorou pohŕdajú.
 
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA sú slovenská mimoparlamentná politická strana, ktorej predsedom je generál vo výslužbe Pavel Macko. Viac sa o nás môžete dozvedieť, ak budete sledovať naše FB stránky, alebo navštívite www.ods.sk
 
✅ Ak súhlasíte s našimi názormi, podporte nás. Viac informácií nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/ ✅
 
zdroj foto: Facebook.com