ODMIETAME TERORIZMUS V AKEJKOĽVEK PODOBE

Česť pamiatke obetiam terorizmu na celom svete!

Dnes si pripomíname smutné výročie teroristických útokov na Svetové obchodné centrum a Pentagón, ktoré sa uskutočnili 11. septembra 2001. Odmietame akékoľvek formy terorizmu, násilia a zastrašovania na presadzovanie politických, náboženských alebo ideologických cieľov. Právo na život, sloboda vyznania a presvedčenia a rovnoprávnosť sú základné a neodňateľné práva všetkých ľudí na svete.

Pomocou terorizmu sa fanatici snažia násilím presadiť svoje politické ciele, ideológiu alebo trestať nevinných za svoje vlastné zlyhania a neúspechy. Žiadny pocit krivdy alebo frustrácie nemôže ospravedlniť zabíjanie a ničenie bez rozlíšenia, ktoré má slúžiť na podporu propagandy teroristov. Hlásime sa k občianskej a demokratickej spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť práva a záujmy ľudí pokojne, bez násilia a nenávisti.