OPÄŤ SME POCHYBNE OPRAVOVALI ÚSTAVU!

Zmena základného zákona štátu sa robila narýchlo a za zvláštnych okolností. Tentoraz v podobe novely Ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Novelu už v utorok vláda využila na predĺženie núdzového stavu. Je pochopiteľné, že nielen Slovensko, ale ani ostatné krajiny neboli plne pripravené na pandémiu, aká tu nebola viac ako storočie.

My, Občianski demokrati Slovenska – ODS, v plnom rozsahu chápeme zložitosť situácie a potrebu priebežne na ňu reagovať. Úprava ústavných pravidiel pre vyhlasovanie núdzového stavu bola nevyhnutná. Rovnako súhlasíme so samotným predĺžením núdzového stavu, o ktorom aktuálne rozhodla vláda SR.

Očkovanie sa ešte len rozbieha a jeho pozitívne účinky sa dostavia až po nejakom čase. Naviac, účinnosť vakcinácie je ohrozovaná nezodpovednými jedincami a politickými skupinami. Tí nielen šíria hoaxy a konšpirácie, ale doslova zneužívajú situáciu na politikárčenie a rozvrat štátu. Boli to práve vlády dnešných najväčších odporcov vakcinácie a núdzových opatrení, ktoré zanechali verejné zdravotníctvo a štátne inštitúcie v stave, že nedokázali účinne čeliť kríze.

Nemáme žiadne pochybnosti, že ak by dnes boli pri moci tí, čo systematicky rozkladali štát a odovzdali ho mafii, nedokázali by súčasnú krízu riešiť lepšie. Ale v demokratickom a právnom štáte nemôže účel svätiť všetky prostriedky. Súčasná vládna koalícia mala od marca dosť času na to, aby štandardným postupom reagovala na bezprecedentnú situáciu a včas novelizovala ústavné pravidlá pre vyhlasovanie núdzového stavu.

Cesta do pekla býva vydláždená najlepšími úmyslami. Demokracia a právny štát sú založené na striktnom dodržiavaní pravidiel všetkými občanmi a orgánmi štátu. Neprávo nemôže slúžiť na nastolenie právneho stavu. Ani tie najlepšie úmysly nemôžu viesť k ohýbaniu práva a spochybňovaniu vlastných pravidiel. Najmä, ak vrcholní predstavitelia štátu mali dosť času na to, aby namiesto nedôstojných statusov na sociálnych sieťach riadne pripravili krajinu na druhú vlnu pandémie.

Občianski demokrati Slovenska vyzývajú vládu, aby prijala účinné opatrenia na zabránenie šírenia pandémie a minimalizáciu jej následkov. V tomto má vláda našu plnú podporu. Akékoľvek opatrenia však musia byť prijímané transparentne a v súlade s ústavou. Demokratická spoločnosť nesmie nikdy dopustiť voľbu, v ktorej buď budeme právnym štátom, alebo sa budeme brániť pandémii. Vláda musí zabezpečiť obidve úlohy bez akýchkoľvek pochybností.