Politická vízia strany ODS – Občianski demokrati Slovenska

(Pavel Macko, predseda strany, 4.12.2021)

Vážené delegátky a delegáti kongresu,

Vážení čestní hostia,

Vážení sympatizanti a uchádzači o členstvo,

Ctené dámy a páni!

Dnes doobeda sme dokončili proces kreovania novej politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska. Zavŕšili sme tak poldruharočné úsilie o kreovanie rozumnej, silne občiansky a demokraticky ukotvenej, hodnotovo založenej politickej strany. Naša cesta nebola jednoduchá a priamočiara. Čelili sme všeobecnej atmosfére v spoločnosti, obmedzovala nás pandémia. Nemali sme za sebou mecenášov s pochybnými zdrojmi ani mediálne domy.

Začínali sme od úplnej nuly a s prázdnymi rukami. No mali sme tú najcennejšiu vec, ktorú kvalitná politická strana potrebuje. Mali sme zanietených a veci oddaných ľudí. Ľudí, ktorí neváhali obetovať čas, úsilie a časť svojich rodinných rozpočtov a nič za to nečakali. Všetci chceme zabojovať čestnými prostriedkami o slušné a férové Slovensko. Slušné a férové pre všetkých občanov a nielen hŕstku vyvolených a nedotknuteľných.

Museli sme prijímať pragmatické rozhodnutia. Museli sme sa spájať. Sme nesmierne vďační, že nám hnutie Trebišov nahlas v kritickej chvíli podalo pomocnú ruku. Bez ich pomoci by sme tu dnes neboli. Museli by sme prerušiť naše úsilie vzhľadom na vyhlásený núdzový stav. Do strany prišli mnohí noví ľudia a ďalší sa hlásia, ktorí uverili, že spoločne to dokážeme. Že spoločne vytvoríme platformu a silu, ktorá dokáže meniť Slovensko k lepšiemu.

Dnes sme schválili nové stanovy strany, schválili sme si naše interné predpisy a zvolili sme si vedenie strany. Všetkým zvoleným kandidátom úprimne zo srdca blahoželám a zároveň im ďakujem za skvelú prácu v prospech strany, ktorú delegáti ocenili. Teším sa na spoluprácu. Ešte raz úprimne ďakujem vám všetkým delegátom za podporu, pomoc a dôveru, ktorú ste mi dali zvolením za predsedu strany.

Celý profesijný život som bol vojak a líder, doma aj na medzinárodnej úrovni. Lojálnosť a tímová práca boli vždy základnou podmienkou úspechu v tomto druhu poslaní. Som rád, že som zostal práve s Vami, lebo verím, že práve Vy ste jadrom budúceho víťazného tímu.

Dnes je nás podstatne viac a všetci sme originálni občianski demokrati dušou a presvedčením. A verím, že urobíme všetko pre to, aby sme boli tou najlepšou voľbou, ku ktorej sa pridajú ďalší občania, ktorým záleží na osude našej krajiny. Ani jeden z nás nešiel do politiky kvôli straníckej funkcii a výhodám. Robíme to presvedčenia, že je našou povinnosťou prispieť k udržaniu občianskeho a demokratického charakteru našej krajiny a k jej rozvoju.

V tomto zápase o charakter nášho štátu nie sme sami. Som veľmi rád, že dnes medzi nami môžem privítať našich partnerov, s ktorými verím že nájdeme spoločnú reč a dlhodobú spoluprácu. Dovoľte mi ešte raz pozdraviť a privítať predsedu strany SPOLU – občianska demokracia pána poslanca NR SR Miroslava Kollára a predsedu strany Šanca, pána Viliama Novotného.

Vážené dámy a vážení páni,

Dnešný slávnostný deń sme si všetci predstavovali úplne inak. Bohužiaľ, okolnosti nás donútili zorganizovať tento kongres dištančnou formou. Ale dokázali sme, že sme flexibilní a vieme reagovať na meniace sa podmienky bez straty našej akcie schopnosti.

Všetci sme si predstavovali inak aj vývoj po posledných parlamentných voľbách. Občania čakali zmenu k lepšiemu, ktorá neprišla. Nová vláda síce umožnila pokračovanie stíhania niektorých exponentov dlhodobého rozkladu štátnych inštitúcií. Ale je to len špička ľadovca a zlomok z toho, čo bolo potrebné vykonať pre skutočnú očistu štátu a pozitívnu zmenu, ktorú občania očakávali.

Ani to sa neobišlo bez chýb. Čoskoro sa za mrežami ocitli aj nominanti novej vlády a úsilie o očistu štátu a jeho inštitúcií sa začalo trieštiť. Ocitli sme sa uprostred neľútostného boja o moc a to aj vo vnútri vládnej koalície.

Bohužiaľ celosvetová smrtiaca pandémia nedopriala novej vláde kľud na prácu. Ale pandémia bola aj príležitosťou pre vládu ukázať svoje kvality, zjednocovať národ a viesť ho cez úskalia ťažkej krízy.

Situácia, v ktorej sme sa ocitli si žiadala silných a empatických lídrov. Vládna koalícia túto príležitosť premrhala. Viac ako osudy občanov ju zamestnávali vnútorné spory a nezmyselný boj o percentá priazne.

Zmena k lepšiemu neprišla. Neprišli ani dlho očakávané reformy.

Úroveň politickej komunikácie a spoločenského života dosiahla nové dno. Bezbrehý populizmus bol nahradený nenávistným populizmom, vulgárnosťou a aroganciou.

Z parlamentu sa vytratila akákoľvek konštruktívna opozícia. Opozičné strany namiesto toho, aby nebránili riešeniu ťažkej krízy, ak už nepomáhajú, sa vydali cestou oportunizmu. Spochybňujú protipandemické opatrenia a otvorene vyzývajú na ich sabotáž, bez toho, že by prichádzali s inými návrhmi na záchranu životov a zdravia občanov.

Tí z nás, čo sme zažili november 1989 sme mali úplne iné očakávania. Po tridsiatich dvoch rokoch je naša spoločnosť je rozdelená. Medzi občanmi narastá frustrácia a apatia, alebo na druhej strane rastie argesivita. Je ohrozená základná spoločenská dohoda, ktorá je základom jednoty národa a integrity a odolnosti štátu.

Dnes už nejde o súťaž o lepší demokratický politický program. Čoraz viac je spochybňovaná samotná demokracia.

Po troch desaťročiach sa u nás opäť otvára otázka nášho základného hodnotového a civilizačného ukotvenia. Viaceré politické strany spochybňujú naše členstvo v Európskej únii a systéme kolektívnej obrany NATO.

Vážené dámy, vážení páni,

Mnohí sa nás pýtajú, prečo potrebujeme zakladať novú občiansku a demokratickú stranu. Je to práve kvôli tejto situácii a pokračujúcemu negatívnemu trendu. Súčasné politické strany ani za 32 rokov nedokázali pre svojich občanov zabezpečiť slušnú a stabilnú demokraciu, funkčný právny štát a vyspelú a dlhodobo udržateľnú konkurencie schopnú ekonomiku.

Pre vznik novej strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA máme tieto štyri hlavné dôvody:

1. 32 rokov slušní ľudia ustupovali manipulátorom, oportunistom aj gaunerom. Vstúpili sme do Európskej únie a dosiahli čiastočný rozvoj. Ale krajina stagnuje od vstupu do EU/NATO. Už nedobiehame Európsku úniu a v hospodárskom raste nás predbiehajú aj naši susedia.

2. Hoci sme vytvorili základné inštitúcie, skutočne fungujúci právny štát je stále v nedohľadne.

3. Ľavicové a populistické vlády na čele so sociálnymi demokratmi problémy ani budúcnosť krajiny neriešili. Robili len populárne opatrenia, aby udržiavali svoju moc a prístup im spriaznených firiem k verejným zákazkám.

4. Pravica je roztrieštená a skompromitovaná. Nie je schopná zabezpečiť riadne fungovanie štátu a už vôbec nie jeho dlhodobý rozvoj. Nedokázali sa dohodnúť ani len počas pandémie a najväčšej krízy za nášho života. Nedokážu to ani neskôr! Dôvodov je viacero, ale hlavne absentuje jedna normálna, konštruktívna a pokojná politická sila.

Slovensku chýba strana, ktorá je postavená na princípoch občianskej demokracie, a nie na jednom lídrovi. Chýba nám strana, ktorá zastupuje záujmy pracujúcej strednej triedy, či sú to lekári, podnikatelia, manažéri alebo remeselníci.

Sme občianska demokratická strana a v strede našej pozornosti sú občania a nie stranícke štruktúry. Chceme byť stredo-pravou stranou občanov, združujúcou umiernených a zodpovedných občanov, ktorí vyznávajú spoločné ľudské a demokratické hodnoty vyjadrené v Bystrickej deklarácii občianskych demokratov Slovenska. Chceme byť zreteľnou občianskou a demokratickou alternatívou k akejkoľvek forme extrému.

Chceme sa primárne sústrediť na kompetentné a efektívne vytváranie zdrojov pre lepší život občanov a súčasne vytvoriť jasnú a čitateľnú politickú alternatívu a protiváhu všetkým nezodpovedným ľavicovo populistickým, pravicovo populistickým, oligarchickým, nacionalistickým a akýmkoľvek iným extrémistickým stranám a jedincom.

Chceme byť alternatívou tým politickým silám, ktoré pod zámienkou starostlivosti o ľudí vytvorené zdroje len spotrebovávajú a bezohľadne si za ne kupujú priazeň voličov. Chceme byť stranou, ktorá má na zreteli nielen riešenie súčasných problémov, ale aj dlhodobú budúcnosť krajiny.

Viacerí občania a niektoré médiá nám kladú otázky, prečo zakladáme novú stranu a prečo sa nespojíme s už existujúcimi stranami.

Chceme byť hodnotovo jasne vyhranenou stranou a preto sme odmietli marketingové spájanie sa len pre samotné spájanie. Základným predpokladom spájania sa je to, že za rokovacím stolom sedia tí, čo sa chcú spájať a vedia za čo a s akým cieľom sa spájajú. Súčasná koalícia ukazuje, že spájanie sa profilovo a ideovo nesúrodých celkov proti niekomu alebo niečomu a len na základe marketingovej kalkulácie je škodlivé.

Fungujúca a zdravá spoločnosť je o rozumnej dohode rozdielnych záujmových skupín a vrstiev občanov. Občianski demokrati Slovenska vznikajú zdola, ako skutočná občianska a demokratická strana, v ktorej na každom záleží a každý je plnoprávnym účastníkom politického procesu a vnútrostraníckej diskusie. Súčasne chceme byť ideovo čistá, jasne ideologicky zadefinovaná pravicová strana. Jasne definovaná strana vie čo chce, aké má hodnoty a koho zastupuje v prípadnej koalícii a celospoločenskej diskusii.

Všetky ponovembrové experimenty založené len na marketingu a bezprincipiálnosti v podstate zlyhali. Naším cieľom je spolupráca v rámci spoločnosti a nie vytváranie účelových zoskupení na štýl sprisahaneckých skupín. Máme pevné zásady a hodnoty. Presadzujeme vo vnútri strany demokratické princípy presne tak, ako chceme, aby fungovala aj spoločnosť. S rešpektom, dôstojnosťou a hlavne za niečo, nie proti niekomu. My sme za moderné, silné a prosperujúce Slovensko sebavedomých a úspešných občanov.

Akou stranou chceme byť?

Nechceme byť stranou jedného človeka. ODS – Občianski demokrati Slovenska nie je firmou v rámci biznis modelu, ani fanklubom zakladateľa. Naša strana je zakladaná zdola z občianskej iniciatívy angažovaných občanov. Stranu spája vízia, hodnoty, zásady, etické princípy a ponuka pre občanov v podobe programu. Tomuto venujeme najviac času v našich demokratických diskusiách. Preto je minimálne riziko, že po prípadnom odchode lídra strana otočí smerovanie, pripadne sa rozpadne, ako to vidíme u známych strán.

Sme presvedčení, že politika sa musí robiť na profesionálnej úrovni, slušne, rozumne. Jej úlohou je nielen predostierať vízie, ale aj hľadať maximálny konsenzus pre ich realizáciu. Odbornosť, zodpovednosť a rozhodnosť sa musia opäť stať normou namiesto populizmu, oportunizmu a nekompetentnej teatrálnosti.

My nebojujeme proti niekomu, ale za niečo. Spájame sa a hľadáme spojencov za silné a prosperujúce Slovensko sebavedomých a usilovných občanov. Bojujeme za lepši a dôstojnejší život, priaznivé podnikateľské prostredie, zdravú konkurenciu a férové podmienky. Chceme štát, ktorý funguje profesionálne a nezasahuje ľuďom zbytočne do života aj v oblastiach, v ktorých nemusí.

Čo chceme zmeniť, aby sa nám žilo lepšie?

Budúcnosť Slovenska zabezpečia len kvalitne vzdelaní ľudia. Podstatná časť investícií musí smerovať do škôl, výskumu, vedy, jednoducho do lepšej budúcnosti. Zdravá konkurencia je garantom vyššej kvality a nižšej ceny aj v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb a dopravy.

Sebavedomý občan a občianska spoločnosť sú základom zdravého štátu. Sme za rozumnú decentralizáciu. Mestá a obce sa dokážu o množstvo úloh postarať lepšie ako štát.

Chceme presunúť viac kompetencií, ale aj peňazí od štátu k mestám. Profesionálny štát má slúžiť občanom v tých oblastiach, ktoré si občania nevedia sami zabezpečiť a má minimálne zasahovať do ich života.

Aká je politická vízia ODS – Občianskych demokratov Slovenska?

Pokiaľ má politická strana fungovať dlhodobo a nie len jedno volebné obdobie, musí trvale reprezentovať občanov, ktorí zdieľajú rovnakú víziu a uznávajú jej hodnoty. Účelom politických strán je umožniť občanom aktívne sa zapájať do spoločenského a politického života na všetkých úrovniach. Politika musí byť pre ľudí s a ľuďmi.

Toto politické strany zakladané rôznymi finančnými a záujmovými skupinami v pozadí nespĺňajú. Nedokážu to zabezpečiť ani politické biznis projekty založené na silnom marketingu. Tie síce dokážu vystihnúť momentálne emócie voličov a získať ich podporu. Ale bez hlbšieho ideového a programového základu a bez vnútrostraníckej diskusie a oponentúry sú zdrojom nestability. Vezú sa totiž vždy na aktuálnej vlne emócií, ale krajine nevedia dať víziu.

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je strana zakladaná z iniciatívy občanov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty, majú spoločný cieľ a víziu o budúcnosti Slovenska. Našu stranu staviame na týchto pevných straníckych zásadách:

Jasná ideológia

Profesionálna organizácia a štruktúry

Vnútorná demokracia a kvalitná programová diskusia

Vysoká motivácia uspieť

Našou víziou je: Úspešné a silné Slovensko.

Naším cieľom je dlhodobo prosperujúce, silné a bezpečné Slovensko pre všetkých občanov. Naše hlavné úsilie sa zameriava na vytváranie podmienok pre silnú ekonomiku bez zbytočných byrokratických prekážok a to nie len na západe Slovenska, ale aj v strede a na východe krajiny.

Len silná, moderná a dlhodobo udržateľná ekonomika dokáže vytvoriť dostatok zdrojov na uspokojovanie potrieb všetkých občanov. Chceme Slovensko v ktorom sa darí veľkým firmám aj usilovným drobným podnikateľom. Chceme chytrú aj udržateľnú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou, okolo ktorej sa rozvíjajú súvisiace služby, nielen montážne haly s nízkymi platmi.

Silná konkurencie-schopná ekonomika:

  • Zabezpečí prácu a sebarealizáciu pre všetkých na celom území Slovenska.

  • Zabezpečí príjem štátu pre podporu najslabších, aby sa oni a ich deti vedeli presadiť

  • Umožní dlhodobo udržateľnú rozumnú zelenú ekonomiku a zachovanie krásy našej krajiny

  • Posilňuje našu pozíciu a hlas v Európe

  • Umožní bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých občanov

Naše programové priority.

Silná, konkurencie-schopná ekonomika je základom všetkého. Naším cieľom je čistá príroda, vzdelaná, tvorivo sa realizujúca a spokojná populácia, bezpečná krajina ukotvená v EU a v NATO s dobrými medzinárodnými vzťahmi, udržateľná ekonomika a udržateľný sociálny systém. Silné a dlhodobo prosperujúce Slovensko dosiahneme, ak sa zameriame na štyri hlavné piliere, na ktoré sa prioritne sústredí naša politika:

  1. Moderné Slovensko.

Na dlhodobý rozvoj silnej ekonomiky potrebujeme vzdelaných, sebavedomých a životaschopných občanov a preorientovať sa na sofistikovanú výrobu a služby s vyššou pridanou hodnotou. Preto sa zameriavame na zásadnú modernizáciu školstva, podporu vedy a inovácií a hlavne na zlepšovanie podmienok pre podnikanie a investovanie.

  1. Zodpovedne spravované a efektívne riadené Slovensko.

Sme presvedčení, že štát majú spravovať kvalifikovaní politici, ktorí sa vedia oprieť o mohutnú armádu odborníkov, ktorých Slovensko má. Sme za profesionálnu štátnu službu, postavenú na odborníkoch, odborne zdatných a lojálnych k Slovenskej republike a jej občanom.

Na kľúčové riadiace pozície v štáte budeme vyhľadávať a presadzovať špičkových slovenských ale aj zahraničných odborníkov. Popri nevyhnutnej morálnej spôsobilosti, práve vysokú odbornú kompetentnosť na vysokých riadiacich pozíciách považujeme za nevyhnutnú podmienku pre efektívny rozvoj a napredovanie štátu.

Ak chceme dlhodobo prosperovať, musí sa skončiť drancovanie našich prírodných zdrojov, masívne výruby lesov a úbytok najlepšej poľnohospodárskej pôdy. Musíme krajinu riadiť tak, aby sme ju ďalším generáciám odovzdali v lepšom stave ako sme ju dostali.

Budeme sa pripravovať na dôsledky klimatických zmien. Nášmu poľnohospodárstvu budeme pomáhať sa adaptovať na ne a zabezpečovať produkciu kvalitných potravín, ale aj krajinnú tvorbu.

Budeme presadzovať takú zelenú politiku, ktorá bude znižovať surovinovú a energetickú náročnosť a súčasne vytvárať reálne hodnoty a zisk. Realizovať to je možné len s pomocou kvalitnej a efektívnej štátnej správy, pre ktorú budú chcieť pracovať špičkoví odborníci.

  1. Bezpečné a integrované Slovensko.

Naším cieľom je sebavedomé vystupovanie a dôstojná pozícia Slovenska v Európskej únii a NATO. Chceme maximálne využívať výhody členstva Slovenska v spoločnej európskej ekonomike. Slovenské firmy musia byť zároveň úspešné európske firmy.

Ak budeme spoľahlivým a aktívnym členom systému kolektívnej obrany, naša bezpečnosť bude podstatne lacnejšia a pevnejšia. Budeme sa snažiť kvalitatívne aj kvantitatívne podstatne viac spolupracovať s Českou republikou. Chceme, aby sa mnohé príbuzné činnosti alebo aktivity zbytočne neduplikovali, ale aby sa v maximálne využívali v prospech oboch štátov. V spoločenskej a kultúrnej oblasti budeme presadzovať väčšiu mieru vzájomnej spolupráce, ako je tomu teraz.

Domácu bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých zabezpečia len profesionálna a efektívna polícia, fungujúce spravodajské služby, prokuratúra a súdy, v ktorých budú pracovať čestní profesionáli nezávislí na politických stranách.

  1. Moderný a zodpovedný sociálny štát.

Silná ekonomika umožní bohatý štát, ktorý aktívne pomáha sociálne slabším vymaniť sa z chudoby, Bohatý štát sa vie postarať o slabých a umožní dôstojnú starobu a opateru seniorom. Solidarita, dôstojný život a rešpektovanie občianskych práv nie je luxus, ale musí byť štandardom v 21. storočí. Pre jeho dosiahnutie budeme hľadať nový zodpovedný sociálny model spoločnosti.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

Čaká nás dlhá a náročná cesta

Naša spoločnosť je v ťažkej situácii. Prieskumy preferencií naznačujú, že ak nič neurobíme, čaká nás po budúcich voľbách patová situácia. Akákoľvek vláda bude buď zo súčasnej opozície a populistov Sme rodina, alebo nás čaká veľká koalícia s účasťou Hlasu – SD. Súčasná demokratická a nepopulistická pravica je roztrieštená a momentálne nemá silu zvrátiť pomery a negatívny vývoj na Slovensku.

Je to pre nás veľká výzva a príležitosť. Máme historickú šancu, ktorá sa nemusí zopakovať. Súčasne máme aj historickú zodpovednosť za osud Slovenska. Ak sa nám spoločne s ostatnými demokratickými silami nepodarí zmobilizovať občiansku a demokraticky zmýšľajúcu verejnosť, hrozí nám reálne riziko výrazného odklonu od demokracie na celé desaťročia.

Naša krajina má obrovské množstvo problémov. Na ich vyriešenie nestačia jednoduché marketingové riešenia. Potrebujeme silný dlhodobý program, potrebujeme jeho presvedčivých nositeľov a potrebujeme jasnú politickú aj marketingovú komunikáciu. Zo všetkého najviac však potrebujeme znovu získať vieru občanov v možnosť vybudovania lepšej a férovejšej spoločnosti na Slovensku.

Musíme získať dôveru dostatočného množstva odborníkov a čestných ľudí! Musíme a budeme hľadať spojencov! Radi uvítame medzi nami zanietených občanov, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a chcú sa aktívne podieľať na tvorbe a realizácii nášho programu pre Slovensko.

Dnes predstavíme Tucet riešení pre Slovensko, s ktorým predstupujeme pred občanov. Ale to je len začiatok. Naše pracovné programové skupiny budú navrhovať principiálne riešenia pre všetky oblasti. Začneme s tými najakútnejšími, ako sú zdravotníctvo, spravodlivosť a právny štát, ekonomika, obrana a bezpečnosť, kde sú najväčšie problémy a rozklad spoločnosti pokročil najviac.

Vážené delegátky a delegáti, vážení čestní hostia, vážení sympatizanti a uchádzači o členstvo:

Spoločne to dokážeme! Vrátime našu krajinu na cestu za „Úspešné a silné Slovensko“.

Oficiálne sme dnes prvým dňom stranou ODS – Občianski demokrati Slovenska. Sme malí, ale silní a ja verím, že časom budeme víťazným tímom, ktorý rozhýbe Slovensko. Naša veľkosť nie je v počtoch, ale v našej vízii a odhodlaní a schopnosti ju realizovať. Sme malí, ale verím, že práve dnes sme položili základy pre niečo veľké. Dnes sa vydávame na dlhý pochod a je len na nás, či sa k nám pridajú ďalší a dorazíme úspešne do cieľa.

Vyzývame týmto aj občanov: Pridajte sa k nám! Toto je Vaša šanca vziať svoju krajinu naspäť do svojich rúk od oligarchie, populistov a kleptokracie.

Zatiaľ nás ignorujú. Ale to nás nesmie odradiť. Budú sa nám smiať, aby nás odradili a súčasne nás pozorne sledovať. Nesmieme to vzdať. Budú na nás útočiť, aby nás eliminovali hneď na začiatku. Nesmieme sa dať. Dovoľte mi použiť citát od Mohandasa Karamchanda alebo pre mnohých známejšie veľkého ducha Mahátmá Gandhiho:

Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte.

Vážení delegáti a delegátky,

Náš politický osud je len v našich rukách. Vyrážame na dlhý pochod a bude mi cťou Vás ním najbližšie tri roky viesť.

Spoločne to dokážeme!”