Politický podcast ODS – 14. januára 2022

Vypočujte si najnovšie stanoviská a komentáre Občianskych demokratov Slovenska.

📶 Vyzývame vládu, aby okamžite konala:

1️⃣ Zvolala expertný panel odborníkov, ktorí nadefinujú kritéria pre stanovenie veku a podmienok, za ktorých sa dôchodkové sporenie presunie opäť na indexové fondy.

2️⃣ Pripravila a prijala potrebnú zmenu zákona o dôchodkovom sporení v 2. pilieri.

3️⃣ Definovala povinnosť DSS-iek pravidelne informovať o zmenách na trhu s prípadnými odporúčaniami pre zmenu investičnej stratégie.

4️⃣ Zabezpečila pravidelný čas vo verejnoprávnych médiách určený pre edukáciu širokej verejnosti k finančnej gramotnosti pod záštitou MF/vlády.

👉Podrobnejšie stanovisko ODS k dôchodkovej reforme nájdete v tomto podcaste 14.1.2022. 👈