Politika a dôchodky

Experti aj ekonomickí novinári dlhodobo poukazujú na zle nastavený druhý dôchodkový pilier. To sa stalo v dôsledku necitlivého a ideologicky motivovaného zásahu vlády Roberta Fica do dôchodkového systému. Aké je naše stanovisko k častým politickým zásahom do takýchto systémov s dlhodobou odozvou? Stručne povedané: politici dajte svoje paprče od toho!

Politici vo svojej podstate urobili len niekoľko rozumných rozhodnutí, ktoré sa týkajú dôchodkového systému. Jedným z nich bolo to, ktorým sa rozhodli dať ľuďom do ruky nástroj druhého piliera dôchodkového systému, ktorým budú mať možnosť ovplyvniť svoju životnú úroveň počas ich dôchodku. Jedným z komunikačných nástrojov bol prísľub napríklad švajčiarskych dôchodkov….

A možno by sa toho aj budúci dôchodcovia dožili. To by ale by museli žiť v tom Švajčiarsku, kde si žiaden z politikov nedovolí zasahovať do peňaženiek ľudí.

Žiaľ, politik na Slovensku má potrebu byť mesiášom, a ideálne v oblastiach, ktorým vôbec nerozumie. Prvým dôkazom tejto snahy bolo rozhodnutie Fica o znížení toku financií do druhého piliera. Následne v roku 2014 rozhodnutie o obmedzení investičných možností primárne v oblasti akciových investícií – teda tých investícií, ktoré sú z dlhodobého pohľadu pre konečný výnos kľúčovými. Bolo to hlúpe rozhodnutie nekompetentných politikov.

Základnou otázkou ostáva, kde má skončiť angažovanie politika. Politik má nastaviť pravidlá, dlhodobé a predvídateľné. Súkromný sektor, DSSky majú následne priniesť produkt, ktorý rešpektuje nastavené pravidlá a prináša sporiteľom očakávaný profit. Samozrejme, dôchodky sú politicky citlivá téma. A súčasne je mimoriadne dlhodobá. Preto by jej politici, ktorí primárne sledujú svoj cca 4 ročný horizont, nemali venovať žiadnu pozornosť. Kontrolnú úlohu má na starosti NBS.

Niekoľko rokov je zrejmé, že dnešné nastavenie investičných stratégií, ktoré bolo hanebne ovplyvnené hlúposťou Fica a kolektívu, budúcim slovenským dôchodcom nič neprináša. Respektíve tomu aktuálne cca jednému miliónu sporiteľov, ktorí zostali v dôsledku rozhodnutia z roku 2014 zainvestovaní konzervatívne. Táto forma investovania dnes prináša takmer nulové zhodnotenie. Na druhej strane, ak by Fico dané rozhodnutie neurobil, budúci slovenskí dôchodcovia by boli o cca 3,5mld EUR bohatší.

Ako z toho von? Ukazuje sa, že štátny manažér a štát ako vlastník nefunguje dobre. Je to pravda dlhodobo overená. Nie je preto dôvod, aby situácia v druhom pilieri bola odlišná. Preto Občianski demokrati Slovenska, rovnako ako aj v iných oblastiach hospodárstva, dôrazne odporúčajú obmedzenie zásahov štátu a politikov výlučne na kontrolu hospodárenia a dodržiavanie nastavených pravidiel pre DSS. Samotná stratégia a jej nastavenie musí byť v kompetencii samotných DSS. Tie sú v konečnom dôsledku za svoju činnosť svojimi klientami platené.

Investičná stratégia by mala zodpovedať primárne dobe, ktorá zostáva klientovi DSS do odchodu do dôchodku. Čím bližšie k dôchodku klient bude, tým sa stratégia bude upravovať a riziko znižovať. Rozhodnutie akým spôsobom sa to udeje, musí byť v kompetencii DSS.

DSS musí byť následne zodpovedná aj za komunikáciu so svojimi existujúcimi ako aj budúcimi klientami. Na druhej strane, štát má aktívne prispieť k postupnému vzdelávaniu v oblasti financií a dôchodkov. Len táto kombinácia prinesie do budúcnosti úspech.

My, ODS – Občianski demokrati Slovenska s veľkým znepokojením sledujeme nečinnosť vlády v otázke nevyhnutnej zmeny zákona o dôchodkovom sporení v 2. pilieri pod správou DSS.

Vyzývame vládu, aby okamžite konala nasledovne :

1. Zvolala expertný panel odborníkov, ktorí definujú kritéria pre stanovenie veku a podmienok, za ktorých sa dôchodkové sporenie presunie opäť na indexové fondy.

2. Pripraví a prijme následnú zmenu zákona o dôchodkovom sporení v 2. pilieri

3. Definuje povinnosť DSS-iek pravidelne informovať o zmenách na trhu s prípadnými odporúčaniami pre zmenu investičnej stratégie.

4. Vyhradiť pravidelný čas vo verejnoprávnych médiách určený pre edukáciu širokej verejnosti k finančnej gramotnosti pod záštitou MF/vlády.

Je veľmi dôležité, aby každý začal myslieť na dôchodok už dnes a neodkladal riešenie na neskôr, pretože čas sú skutočne peniaze a zložené úročenie považoval aj Einstein za ôsmy div sveta – “Ten, kto mu rozumie, na ňom zarába, ten, kto nie, ho platí”. Dámy a páni: Ide o Vašu individuálnu budúcnosť. Ako povedal Ján Pavel II, budúcnosť začína dnes, nie zajtra.