POMOC PODNIKOM MUSÍ PRÍSŤ VČAS

POMOC PODNIKOM MUSÍ PRÍSŤ VČAS

 
V minulom roku si prešli firmy na Slovensku energetickým peklom a mnohé z nich sa dostali do problémov, z ktorých sa vo väčšine prípadov dostávali sami. Aktuálne, Ministerstvo hospodárstva ohlásilo vrátenie distribučných poplatkov na úroveň minulého roka od 1. mája tohto roka. Minister Hirman považuje distribučné poplatky za väčší problém ako cenové stropy energií na dotácie. Otázka znie, prečo to Ministerstvo hospodárstva spravilo až teraz?
 
Štát zatiaľ malým a stredným podnikom preplatil už vyše 56 miliónov eur ako kompenzáciu za vysoké ceny energií. Zatiaľ čo veľké fabriky ostávajú v neistote, pretože nevedia, či môžu počítať so schémou pomoci, ktorá alokuje 600 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že firmy sú v lepšej kondícii ako sa očakávalo a že mnohé firmy si to premietli do cien produktov.
 
Preto sa pýtam, neroztáčame pomyselnú špirálu inflácie tak trochu sami?
 
Keby bola pomoc rýchla, predvídateľná a jasne stanovená, napríklad na kvartálne obdobie dopredu a nechytalo by sa všetko za chvost ako schéma pomoci 2.1, (ktorú ministerstvo dokončovalo v januári, kedy začali chodiť mnohonásobne vyššie zálohové platby), tak by podniky mohli plánovať svoje výdavky na energie a neboli by v neistote. Dnes budú rozhodovať o pomoci pre II. kvartál až v máji. De facto, nikto nevie, či bude pomoc pokračovať alebo nie.
 
Schéma 2.4 pre veľké podniky, ktorú avizovalo ministerstvo už v decembri a notifikovaná bola v Bruseli koncom januára, dodnes nie je ohlásená. Naopak, podľa ministerstva nemusí byť ani použitá. Ministerstvo sa odvoláva na to, že firmy fungujú a náklady si premietli do cien. Súhlasíme, že podmienky EÚ ako napr. medziročný pokles EBITD-y oproti roku 2021 minimálne o 40 % môže spôsobiť, že po dvoch náročných rokoch 2021 a 2022 nemusí byť pomoc doručená firmám, ale to nie je dôvod na pribrzdenie rokovaní, na čo apeluje aj Rastislav Machunka – viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
 
ODS podporuje každú predvídateľnú, včasnú a efektívnu pomoc, ktorá by podnikom pomáhala a nezaťažovala zbytočnou administratívou.
 
Vojtech Baďura,
Regionálny predseda TSK