PRIORITY: 1. Právny štát s jasnou zahraničnopolitickou orientáciou

PRIORITY: 1. Právny štát s jasnou zahraničnopolitickou orientáciou

Slovensko patrí k vyspelej západnej civilizácii s jasným zahraničným ukotvením a členstvom v EÚ a NATO. Slovensko má byť právny štát, kde mafia nemá šancu sa dostať na úrad vlády alebo riadiť políciu. Krajinou, kde ,, naši ľudia“ nestoja nad zákonom, kde právo platí rovnako pre všetkých. Kde úradníci majú snahu občanom pomáhať a nie ich šikanovať. Krajinou, ktorá je domovom pre každého jej občana bez ohľadu na národnosť, vek, pohlavie, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu.
 
Zreformujeme prokuratúru. Preto zavedieme jasné pravidlá používania paragrafu 363 generálnou prokuratúrou a zabezpečíme preskúmateľnosť jej rozhodnutí, ukončíme systém vojenského velenia v prokuratúre, zavedieme transparentné výberové konania na všetky prokurátorské pozície a elektronické prideľovanie prípadov prokurátorom.
 
Voľte Sedmičku!