Prokuratúra musí byť transparentná a otvorená

Prokuratúra musí byť transparentná a otvorená

Prokuratúra musí byť transparentná a otvorená

Jedným z najväčších problémov, ktorými prokuratúra trpí je jej uzavretosť, s čím pramení rodinkárstvo, klanový systém a nízka miera transparentnosti. Takmer všetci poznáme meno generálneho, či špeciálneho prokurátora, ich minulosť a aktuálne pôsobenie. Poznáme však mená okresných, či krajských prokurátorov, ku ktorým by sa mali občania s dôverou obrátiť vtedy, ak sú ich práva narušené resp. poškodené?

Poznajú ľudia v regiónoch prácu, životný príbeh či dôvody, pre ktoré bol ten ktorý prokurátor menovaný do funkcie okresného resp. krajského prokurátora? Smutnou odpoveďou je, že občania nepoznajú životné príbehy regionálnych riadiacich prokurátorov, alebo v horšom prípade sa domnievajú, že svoju funkciu získal zaliečaním sa mocným. Reforma prokuratúry musí vytvoriť dostatočný priestor, aby výberové konanie do funkcií okresných či krajských prokurátorov bolo verejné a o výsledku by do budúcna nemal rozhodovať jeden „nadčlovek“.

Racionálnu hierarchizáciu prokuratúry musíme zachovať z dôvodu jednotnej aplikácie práva. Avšak odmietame prokuratúru, ktorá je organizovaná a riadená de facto na báze vojenských predpisov. Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Aj z tohto dôvodu bola prokuratúra v podstate bezzubá a mlčky sa prizerala tomu, ako sa generálni prokurátori spolčovali s oligarchiou a politickou špičkou pri činnosti, ktorú dnes označujeme ako únos štátu. Občania sa stali svedkami toho, ako sa generálny prokurátor oboznamoval s trestnou činnosťou ktorú páchali vrcholoví politici priamo z úst vtedajšieho ministra financií a neurobil nič. Dokonca ich kryl, aj keď jeho úlohou bol presný opak. Je preto nevyhnutné vziať generálnemu prokurátorovi možnosť vystavať si prokuratúru na svoj obraz.

Vystavať si prokuratúru ktorá bude voči oligarchií bezzubá, presne podľa zadania skorumpovaných politikov. Toto je hlavný dôvod, prečo politici dodnes neodpolitizovali prokuratúru. Prečo politici nevzali svojmu generálnemu prokurátorovi všetky despotické práva, ktoré voči svojím podriadeným má.

My v ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA vytvoríme nový systém prokuratúry, v ktorom generálny prokurátor nebude neobmedzená despotická bábka v rukách oligarchov, výberové konanie bude o vedomostiach a nie známostiach, či rodinných prepojeniach a záväzné pokyny nebudú umlčiavať podriadených prokurátorov pri informovaní verejnosti o stave prokuratúry. Našou víziou je prokuratúra, v ktorej bude mať priestor každý šikovný občan, so zmyslom pre spravodlivosť. Prokuratúra, ktorá bude chrániť právo presne tak, ako jej to morálka a zákony prikazujú. A ak to bude potrebné, tak aj pred samotným generálnym prokurátorom.

Rastislav Jusko ( https://www.facebook.com/jusko.rastislav/ )
právny expert ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA