PRVÁ POMOC PRICHÁDZA V HODINE DVANÁSTEJ

Ministerstvo práce alokovalo na projekty súvisiace s udržaním zamestnanosti už 943 miliónov eur. Tieto opatrenia boli navrhnuté pre tých, ktorí v čase pandémie COVID-19 prerušili vykonávanie, alebo prevádzkovanie svojej zárobkovej činnosti.

V utorok 2 Februára 2021 schválila vláda SR novú schému pomoci. Táto úprava je výsledkom niekoľkomesačnej nespokojnosti zamestnávateľských zväzov a byrokratického chaosu, ktorý tu vládne v podstate od začiatku pandémie. Minister práce Milan Krajniak spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom rozšírili štátnu dotačnú schému, ktorá zahŕňa zmeny vo výške jednotlivých finančných príspevkov pri prepade tržieb, percento uhrádzania ceny práce zamestnancov, ako aj okruh žiadateľov. Tieto opatrenia budú v platnosti do 30. júna 2021.

Najvýraznejšia zmena sa týka dotácii pri prepade tržieb. Pri prepade viac ako 80% sa dotácia zvýši z pôvodných 810 eur na 870 eur. Štát tiež bude po novom firmám platiť maximálne 100% ceny práce ich zamestnancov. Stále však platí, že na jednu mzdu dostanú maximálne 1 100 eur v hrubom mesačne.

Táto zmena prichádza v hodine dvanástej. Mnohí podnikatelia sa netaja tým, že podnikateľská pomoc je pomalá, byrokraticky náročná a nedostatočná. Rok od začiatku pandémie je podpora podnikateľov stále chaotická a nereflektuje ich základne potreby. Mnohí z nich sa prepadávajú cez sito štátnej dotačnej schémy a k podpore sa dostanú len čiastočne, pripadne vôbec. My v ODS považujeme každého podnikateľa za dôležitého. Preto je dôležité pristupovať k opatreniam nielen plošne, ale aj individuálne a tak zabezpečiť počas pandémie dôstojný život pre každého.

Je ťažké povedať koľko podnikateľských subjektov zostane aktívnych aj po pandémii. Mnohí zvládnu ekonomické dopady spôsobené karanténnymi opatreniami len vďaka vlastným úsporám. Vďaka vakcinácii sa nám črtajú lepšie časy, ale aj tak máme pred sebou ešte dlhú cestu. Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily je základným predpokladom rýchleho a úspešného návratu k bežnému podnikaniu. To ako sa teraz postavíme k podpore podnikateľského prostredia, od toho bude závisieť aj ekonomické smerovanie krajiny po pandémii. ODS požaduje navrhovať opatrenia rýchlo, jasne ich komunikovať a eliminovať byrokraciu na úradoch. Je doležíte prijímať opatrenia, ktoré umožnia otvárať ekonomiku. Ak to však nie je možne kvôli COVID automatu, ktorý je aktuálne v platnosti, je potrebne nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac podnikateľov bolo schopných udržať svoje podnikanie.