SLOVENSKO MÁ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, DAJME MU ŠANCU!

Blahoželáme pánovi Žilinkovi k vymenovaniu do funkcie generálneho prokurátora SR. Nielen my, Občianski demokrati Slovenska – ODS, ale aj široká verejnosť od neho očakávame, že bezodkladne začne s očistou prokuratúry, že sa rýchlo vysporiada so všetkými, ktorí sa spreneverili poslaniu prokurátora a celej inštitúcii vráti dôveru a vážnosť. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že spolu s odborníkmi a občianskou spoločnosťou počas svojho funkčného obdobia pripraví návrh zásadnej reformy prokuratúry.

Je poľutovania hodné, že pán Žilinka nenašiel dostatok odvahy na to, aby jasne a otvorene priznal, že mal silnú ambíciu stať sa generálnym prokurátorom a snažil sa pre svoju kandidatúru nájsť podporu. Mať ambície je korektné. Súčasná prokuratúra a spoločnosť sú v stave, že nepotrebujeme funkcionárov bez ambícií.

Kontakty a neúprimnosť pána Žilinku vyvolávajú pochybnosti, ale ešte ho nediskvalifikujú. Pán Žilinka, aj napriek tomu, že počas vypočúvaní zaváhal, bol legitímne zvolený za generálneho prokurátora a je správne, že bol pani Prezidentkou SR vymenovaný.

Veríme, že jeho kontakty s politikmi a rôznymi lobistami si usporiada a nebudú mať negatívny vplyv na výkon jeho funkcie. Očakávame, že všetko úsilie a ambície vloží do vôle očistiť prokuratúru a pomôcť nastoliť fungujúci právny štát. Len tak si získa skutočnú dôveru nás občanov.