Spoločné vyhlásenie Predsedníctva a Rady regiónovpolitickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska

Predsedníctvo a krajskí predstavitelia strany ODS – Občianski demokrati Slovenska spoločne odsudzujú nevyprovokovaný vojenský útok Putinovho režimu na zvrchovanú Ukrajinu.

Ostro odsudzujeme agresiu putinovského režimu, jeho útoky na civilistov a snahy o vyvolanie jadrovej katastrofy. Vyzývame na okamžité zastavenie agresie, stiahnutie sa inváznych vojsk z územia Ukrajiny a ukončenie harašenia jadrovými zbraňami.

Ďalej vyzývame na rešpektovanie základných ľudských práv všetkých osôb nachádzajúcich sa v zóne konfliktu. Požadujeme čo najskorší návrat k normálnemu mierovému životu. Zároveň vyjadrujeme podporu všetkým obyvateľom Ukrajiny bez rozdielu etnického pôvodu a solidaritu so všetkými tými, ktorí znášajú utrpenie nezmyselnej vojny.

ODS – Občianski demokrati Slovenska ďakujú všetkým občanom Slovenska, ktorí otvorili svoje srdcia a príbytky v prospech tých, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou.