SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY PODROBÍME DÔSLEDNEJ KONTROLE!

Škandály so spravodajskými službami pokračujú. Demokratický štát potrebuje pre svoju bezpečnosť aj spravodajské zložky. Tie musia plniť adekvátne zákonné úlohy, často v režime utajenia.

Občania chápu, že tieto zložky potrebujú aj primerané zabezpečenie a vybavenie. Pochopia možno aj to, že niektoré miestnosti môžu byť vybavené štýlovým nábytkom. Ale nikdy nepochopia, že za obrovské štátne peniaze sa ich príslušníci hrajú na zvláštnu kastu a pritom nás nedokážu ochrániť pred obrovskou korupciou, organizovaným zločinom, či zachytiť činnosť napr. Nočných vlkov. Niektorí spravodajci sú podozriví, že sa dokonca na zločinoch aj podieľali.

Je v záujme nás všetkých dôsledne presonálne očistiť a profesionalizovať spravodajské zložky. Súčasne sa musí zmeniť ich zákonné poslanie, odstrániť kríženie ich kompetencií a zaviesť dôsledná kontrola ich činnosti.

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA budú dôrazne presadzovať:

1️⃣ reformu spravodajstva a vytvorenie špecializovaného odboru Najvyššieho kontrolného úradu. Ten bude mať kompetenciu na ÚPLNÚ kontrolu hospodárenia spravodajcov, vrátane použitia zdrojov z legalizačných schém.
2️⃣ vytvorenie generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov na vyšetrovanie podozrení z páchania trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zložiek, bezpečnostných zborov a prokuratúry.
3️⃣ posilnenie parlamentnej kontroly nad činnosťou spravodajských zložiek a použitím informačno-technických prostriedkov.