Oceňujeme snahu o zlepšenie fungovania vysokých škôl, ktorá je kľúčová pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Zmeny, ktoré novela zavádza sú robené správnym smerom, avšak nie sú dostatočné.

Základné zmeny, ktoré novela prináša:

🔹 Zmena kritérií na obsadenie docentských a profesorských pozícií rozširuje okruh možných uchádzačov. Týmto sa otvára okruh uchádzačov a zvyšuje sa šanca na kvalitnejší výber.

🔹 Vo financovaní vysokých škôl sa zavádzajú takzvané výkonnostné zmluvy, prostredníctvom ktorých bude možné finančne ohodnotiť školy podľa dosiahnutej kvality.

🔹 Zmeny sa udejú aj v spôsobe riadenia vysokých škôl. Do okruhu osôb, ktoré rozhodujú o výbere rektora, smerovaní školy a ďalších kľúčových otázkach sa viac zapájajú ľudia z externého prostredia.

🔹 Pre študentov sa zjednodušuje možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

Tieto zmeny nám dávajú nádej, nie však záruku, že kvalita vysokých škôl sa postupne zlepší. Nezahŕňajú však jasnú potrebu internacionalizácie našich vysokých škôl, pretože iba „import“ medzinárodného know-how dokáže v krátkom čase podstatne zlepšiť kvalitu výučby. Rovnako chýba nástroj na zvyšovanie atraktivity štúdia na Slovensku pre študentov zo zahraničia, ktorí by dokázali aspoň čiastočne nahradiť „únik mozgov“ vo forme slovenských študentov odchádzajúcich študovať na zahraničné školy.

Táto novela ide správnym smerom. Snaží sa zmeniť naše VŠ k lepšiemu a to formou lepších pravidiel fungovania a nie len systémom „potrebujeme viac peňazí“. Náš pohľad na túto novelu uverejníme čoskoro.

✅ Ak súhlasíte s našimi názormi, podporte nás. Viac informácií nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/ ✅