‼️ STANOVISKO SPOLOČNEJ KANDIDÁTKY č. 7 K ZÁSAHU NAKA:

‼️ STANOVISKO SPOLOČNEJ KANDIDÁTKY č. 7 K ZÁSAHU NAKA:

Podporujeme žiadosť prezidentky a navrhujeme systémové opatrenia!
 
Spoločná kandidátka č. 7 (Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana) v súvislosti so zásahom NAKA v bezpečnostných a policajných zložkách plne podporuje žiadosť prezidentky SR o zvolanie Bezpečnostnej rady SR.
 
Zásah policajných zložiek v mocenskom aparáte štátu je významná vec. V demokratickom štáte si vyžaduje prísny dohľad nad činnosťou zasahujúcej zložky a komunikáciu s verejnosťou. Trváme však na tom, že nik nesmie zasahovať do procesnej nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní.
 
Tie sú povinné konať zo zákona v prípade akéhokoľvek podozrenia bez ohľadu na spoločenské a služobné postavenie podozrivých osôb. Očakávame, že zasahujúce orgány náležite obhája svoj postup aj pred dozorujúcimi orgánmi a nezávislými súdmi. Odmietame účelovú politizáciu zásahu politickými predstaviteľmi časti opozície, najmä osobami, ktoré sú sami podozrivé z páchania trestnej činnosti. Ich útoky na OČTK môžu byť účelovou obranou.
 
Príslušníci polície vrátane inšpekcie, prokurátori a príslušníci spravodajských služieb nemôžu stáť nad ústavou a zákonmi a nemajú trestnoprávnu imunitu. Každé podozrenie musí byť zákonne vyšetrené. Sme znepokojení, že najvyššie bezpečnostné previerky dostali desiatky podozrivých zo závažných zločinov, a že riaditeľ NBÚ udržiaval tesné kontakty so stíhaným Pánom-X. Vnímame zásahy SIS do vyšetrovaní aj informácie o manipulácii s prepismi nahrávok na prokuratúre.
 
Veríme, že súčasné aktivity budú zákonne dotiahnuté do konca.
 
Naša kandidátka č. 7 presadzuje 7 systémových opatrení, aby sme takýmto kauzám predchádzali:
▶️odpolitizovanie bezpečnostných zložiek štátu
▶️ striktný kariérny systém
▶️ nezávislá Generálna inšpekcia bezpečnostných zložiek
▶️ nové vymedzenie úloh spravodajských zložiek, striktné oddelenie vojenského, civilného a kriminálneho spravodajstva
▶️zriadenie špeciálneho odboru na Najvyššom kontrolnom úrade
▶️ revízia systému bezpečnostných previerok.
 
Za kandidátku č. 7
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
Pavel Macko