Štát a podnikateľské prostredie

Kritické stanoviská facebook - 2022-05-31T092351.369

Štát a podnikateľské prostredie

Štát má byť dobrým zákazníkom pre všetky firmy. Dnešný systém verejného obstarávania je komplikovaný, administratívne náročný a zdĺhavý. Rozumieme potrebe transparentnosti a hospodárnosti, avšak snaha zamedziť korupcii a zlovôli zástupcov štátu pri nákupoch formou detailných zákonov a predpisov nie je dobrý. Takto koncipované nákupné procesy sú neflexibilné, zdĺhavé a pre veľkú časť firiem natoľko neprehľadné, že sa ani neuchádzajú o obchodovanie so štátom.
 
Dnešným nastavením verejného obstarávania trpí štát (trvá to dlho a nie je dostatočná ponuka) a zároveň aj podnikateľská sféra, ktorá by mohla v podobe štátu získať dobrého zákazníka.
 
ODS navrhuje čo najskôr:
 
👉 zjednodušiť proces verejného obstarávania tak, aby sa viac spoliehalo na kvalitu svojich zamestnancov a poskytlo verejnosti viac kontroly, ktorá zamedzí zneužívaniu;
👉 stanoviť jasné pravidlá pre zamestnancov štátu pre komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi; stretávanie sa zástupcov štátu s rôznymi „vybavovačmi“ mimo priestorov inštitúcie, bez svedkov a bez zápisu z každého rokovania je neprijateľné pre zabezpečenie férovej obchodnej súťaže;
👉 rozdeliť zákazky na menšie celky, čím umožníme prihlásiť sa do súťaže aj menším firmám;
👉 zásadne znížiť administratívnu náročnosť pre prihlásenie sa do tendrov;
👉 zásadne zlepšiť informovanosť podnikateľov o prebiehajúcich nákupoch štátu a štátnej sféry, aby sme ich motivovali v čo najväčšom počte zúčastňovať sa ponukových konaní.