Sú naše spravodajské zložky hrozbou pre občanov a demokraciu?

FB koment s fotkou (40)

Sú naše spravodajské zložky hrozbou pre občanov a demokraciu?

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA sú hlboko znepokojení pokračujúcou koncentráciou vysokopostavených príslušníkov vojenskej kontrarozviedky a politického represívneho aparátu bývalej ČSĽA v politickej strane Republika. Tá sa netají svojimi extrémistickými názormi, obdivom k putinovskému režimu v Rusku a vyskytlo sa aj minimálne jedno personálne prepojenie na ruské špionážne aktivity proti Slovenskej republike.
 
Právo podieľať sa na verejnom a politickom živote je jedno zo základných práv garantovaných Ústavou SR. Ak sa však v strane s extrémistickými prvkami koncentrujú vysokopostavení funkcionári štátnych zložiek, ktorí zlyhali pri našej ochrane pred extrémistami a nepriateľskými aktivitami cudzích spravodajských služieb alebo sa verejne vyjadrujú, že sabotovali bezpečnostné záujmy Slovenska, je to dôvod na mimoriadne znepokojenie.
 
O rozsahu penetrácie našich spravodajských služieb extrémistami a možno aj spolupracovníkmi nepriateľských služieb za vlád Roberta Fica nemáme ucelenú predstavu. V týchto zložkách potrebujeme ľudí bezvýhradne oddaných Slovenskej republike a jej občanom, bez nezdravých väzieb na politické špičky alebo cudziu moc. Je veľmi nebezpečné domnievať sa, že odchodom prosmerácky orientovaných tzv. Balciarovcov sa všetko vyriešilo a vyčistilo.
 
Ministra obrany a predsedu vlády by mala desiť predstava, že v týchto zložkách máme čo i len jedného spiaceho agenta cudzej moci, nepriateľsky pôsobiacej proti Slovenskej republike či demokratickému ústavnému zriadeniu.
 
Z dôvodu eliminácie vážnych bezpečnostných hrozieb a vyvrátenia pochybností ODS – Občianski demokrati Slovenska opakujú svoju výzvu z marca 2022:
 
1) Vyzývame vládu SR a NR SR na prijatie opatrení na zabránenie prieniku agentov cudzej moci a osôb s väzbami na kriminálne a extrémistické prostredie do štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek a zabezpečenie bezodkladného dôkladného preverenia bezpečnostnej spoľahlivosti všetkých príslušníkov Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, NBÚ, riadiacich prokurátorov, vybraných riadiacich funkcionárov policajného zboru, hlavných riadiacich funkcionárov ozbrojených síl a držiteľov osvedčenia na prísne tajné.
 
2) Vyzývame vládu SR a NR SR na úpravu legislatívy tak, aby sa všetky oprávnené osoby s osobitným postavením (npr. poslanci a ministri) podrobili bezpečnostnej previerke do 12 mesiacov od vzniku dôvodu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami z titulu výkonu funkcie.
 
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA sú slovenská mimoparlamentná politická strana, ktorej predsedom je generál vo výslužbe Pavel Macko. Viac sa o nás môžete dozvedieť, ak budete sledovať naše FB stránky, alebo navštívite www.ods.sk
 
✅ Ak súhlasíte s našimi názormi, podporte nás. Viac informácií nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/ ✅