2 svetová vojna

WII

76 ROKOV OD PORÁŽKY FAŠISTICKÉHO NEMECKA

  • 8. mája 2021
Je to presne 76 rokov, čo fašistické Nemecko bezpodmienečne kapitulovalo pred spojeneckými mocnosťami veľkej protifašistickej ...
snp

ČESŤ PAMIATKE TÝCH, ČO BOJOVALI ZA SLOBODNÉ A DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO!

  • 29. augusta 2020
Česť pamiatke tých, čo bojovali za slobodné a demokratické Slovensko! Dnes oslavujeme 76. výročie vypuknutia ...