korona

zdravotnici v prvej linii

ZDRAVOTNÍCI V PRVEJ LÍNII ZACHRAŇUJÚ NAŠE ZDRAVIE A ŽIVOTY, ALE KTO OCHRÁNI ICH?

  • 9. októbra 2020