pandémia

skolstvo pandemia

PANDÉMIA ŠKÔL ALEBO ŠKOLSKÁ PANDÉMIA?

  • 2. februára 2021
Ako deti sme radi čítali knihy. Aj Verneho sci-fi. Predstava dvoch rokov prázdnin bola zaujímavá, ...
vlada

VYZÝVAME VLÁDU SR, ABY ZVÝŠILA SNAHU O ZÍSKANIE KONTROLY NAD PRIEBEHOM PANDÉMIE

  • 6. decembra 2020
Počet nových prípadov meraných sedemdňovým priemerov sa začína obracať z klesania na stúpanie. Koalícia je ...

HYSTÉRIA ANI AROGANCIA PROTI PANDÉMII NEPOMÔŽU!

  • 27. septembra 2020
Nedôslednosť a nejednoznačnosť opatrení vlády, dvojtvárnosť politikov, ktorí po občanoch niečo chcú, ale sami to ...