ústava

ústava

OPÄŤ SME POCHYBNE OPRAVOVALI ÚSTAVU!

  • 29. decembra 2020
Zmena základného zákona štátu sa robila narýchlo a za zvláštnych okolností. Tentoraz v podobe novely ...
ústava

ZAOBCHÁDZAJME S ÚSTAVOU AKO ZÁKLADNÝM ZÁKONOM ŠTÁTU!

  • 11. decembra 2020
Stanovisko ODS k novele ústavy SR: Skutočnou udalosťou tohto týždňa bola novela Ústavy SR. Tá ...