TRANSFORMAČNÝ KONGRES ODS-OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA, 4.12.2021

Dámy a páni, nech sa páči. Úplný záznam verejnej časti transformačného kongresu ODS:

🔹 úvodné vystúpenie

🔹 hlavný referát nového predsedu „Politická vízia ODS – Občianski demokrati Slovenska“

🔹 predstavenie Tuctu riešení pre Slovensko

🔹 predstavenie odbornýcch pracovných skupín

🔹 príhovory čestných hostí

🔹 záverečné príhovory