VÍTAME VYHLÁSENIE VLÁDY SR K SITUÁCII V BIELORUSKU

Občianske združenie Občianski demokrati Slovenska oceňuje dnešné vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa naša vláda jednoznačne postavila za základné ľudské a občianske práva Bielorusov. Ako združenie, ktorého základným poslaním je rozvoj občianskej demokracie, sa pripájame k výzve pre bieloruské úrady na okamžité ukončenie násilia a dodržiavanie základných ľudských práv, bezodkladné prepustenie zadržiavaných osôb a bezodkladné začatie inkluzívneho politického dialógu s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Je našou morálnou povinnosťou postaviť sa za ochranu základných ľudských práv a slobôd. Bielorusi majú právo sami a slobodne, bez násilia alebo hrozby násilia, rozhodnúť o tom, ako si chcú spravovať svoju krajinu. Akákoľvek vonkajšia intervencia by situáciu by len zhoršila.

Preto je potrebné odmietnuť snahu Lukašenka obviňovať zo svojich problémov demokratický svet, alebo dokonca mobilizovať vojsko proti neexistujúcej vonkajšej hrozbe.Toto je snaha, ktorá sa nápadne podobá na scenár z roku 1968. Vtedy Sovietsky zväz násilne okupoval ČSSR pod zámienkou boja proti kontrarevolúcii a ochrany pred vonkajšou agresiou.