VYHLÁSENIE K 52. VÝROČIU OKUPÁCIE ČESKOSLOVENSKA

Pred 52 rokmi sa začala rozsiahla vojenská agresia vojsk piatich členských krajín Varšavskej zmluvy voči bývalému Československu. Pod falošnou zámienkou a s falošnými cieľmi vykonali vojská vtedajších domnelých spojencov najväčšiu vojenskú operáciu mimo obdobia vojenského konfliktu. Naši občania a celý svet boli šokovaní. Pol milióna vojakov udusilo hlavňami zbraní a pásmi tankov túžbu našich predkov po slobodnejšom živote.

Táto agresia a následná dlhá vojenská okupácia v plnej sile odhalili podstatu totalitného komunistického režimu. Invázia navždy potvrdila, že vybudovať demokratický režim a zabezpečiť základné ľudské práva a slobody v rámci totalitného režimu s „ľudskou tvárou“ je utópia.

Bohužiaľ, ani 30 rokov po páde komunistického režimu, nemôžeme byť spokojní s úrovňou demokracie, slobody a fungovania nášho štátu. Občianski demokrati Slovenska sú presvedčení, že skutočnú slobodu a plné naplnenie základných ľudských práv je možné len v plnohodnotnej zastupiteľskej liberálnej demokracii. Odchod okupačných vojsk a odstavenie komunistov od moci boli dôležitými predpokladmi pre získanie slobody. Ale získanú slobodu je potrebné plne rozvinúť aj uhájiť pred populizmom, extrémizmom a snahami o reinkarnáciu totalitných režimov.

Česť pamiatke všetkým obetiam agresie a následnej 23-ročnej okupácie našej krajiny!