Vyhlásenie politických strán Spolu, Šanca, DS a ODS v Nitrianskom kraji

nitra-koalicia

Rok 2022 sa na Slovensku nesie v znamení volieb do krajskej i miestnej samosprávy. Občania zatiaľ s takýmto spojením volieb nemajú skúsenosť. Politická logika však hovorí, že pokiaľ chceme voličom ponúknuť dôveryhodnú ponuku, je nerozumné v rovnakom čase robiť rôzne volebné kampane s rôznymi zloženiami politických strán a hnutí. Tým skôr, že naša spoločnosť je dnes výrazne polarizovaná a prebiehajúci zápas o charakter štátu je zatieňovaný bojom s pandémiou COVID-19, či polemikou ohľadom obrannej zmluvy s USA.

V snahe pomôcť k stabilizácii demokratických procesov na Slovensku preto vyzývame všetky demokratické stredopravé strany, aby do najbližších zdvojených samosprávnych volieb opäť vytvorili v Nitrianskom kraji spoločnú koalíciu podobne ako to bolo v posledných komunálnych voľbách. Chceme v našom kraji uľahčiť potrebnú zmenu politických síl. Politické strany Spolu, Demokratická strana, Šanca a ODS – Občianski demokrati Slovenska k dosiahnutiu tohto cieľa urobili prvý krok a v Nitrianskom kraji sa už dohodli na záujme ísť do volieb spoločne.

Aj keď ide o spojenie menších neparlamentných strán, svojim aktuálnym politickým vplyvom vyjadreným v počte poslancov sa na úrovni miest a krajskej samosprávy, sa vyrovnávame dnešným vládnym parlamentným stranám. Zároveň sme už opakovane preukázali, že sme strany odbornosti a praxe, ktoré boli v regiónoch nápomocné v čase, kedy vláda počas pandémie dramaticky zlyhávala. Sme presvedčení, že náš vklad do spoločnej koalície nie je zanedbateľný a úspešná volebná ponuka voličom by mala využiť každý relevantný potenciál, ktorý sa v našom regióne nachádza.

Práve v zhode s našim presvedčením ponúkame vlastného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je ním Daniel Balko, politológ, viceprimátor mesta Nitra a poslanec NSK.

Pokiaľ chceme po 20 rokoch konečne zvrátiť pomer politických síl v Nitrianskom samosprávnom kraji, kandidátku do regionálnej samosprávy musí viesť kvalitný, skúsený a odborne spôsobilý líder. Sme presvedčení, že náš kandidát tieto požiadavky spĺňa a podporu jeho kandidatúry budeme hľadať aj v ďalších stredopravých stranách.