VÝZVA ODS PROKURÁTOROM A POLITICKÝM PREDSTAVITEĽOM

My, ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA berieme na vedomie Vyhlásenie prokurátorov. Každý prokurátor má občianske právo vyjadriť svoj názor garantované Ústavou SR. Môžu tak urobiť aj formou petície. Ak je však pravda, že toto vyhlásenie prokurátorov nebolo spontánne, ale ho zhora iniciovala a organizovala generálna prokuratúra, považujeme to za mimoriadne znepokojivý signál pre spoločnosť. V demokratickom štáte je neprípustné, aby generálna prokuratúra organizovala politické nátlakové akcie smerujúce proti ústavnej kompetencii zákonodarnej moci prijímať zákony.

Vyzývame všetkých prokurátorov k riadnemu výkonu svojich funkcií a povinností vyplývajúcich im z platných zákonov a Ústavy SR. Je neprípustné, aby do ich činnosti zasahovali politické strany, záujmové skupiny, alebo spravodajské a bezpečnostné zložky štátu. Súčasne vyzývame prokurátorov k maximálnej zdržanlivosti a politickej nestrannosti.

Vyzývame poslancov Národnej rady SR a predstaviteľov politických strán, aby nijako nezasahovali do výkonu činnosti orgánov činných v trestnom konaní ani ju neovplyvňovali. Čiastkové zmeny Trestného poriadku, ako napríklad úpravu § 363 považujeme za nedostatočné a zbytočné.

Vzhľadom na dlhodobo neúnosný stav prokuratúry vyzývame na urýchlené prijatie takej legislatívy, ktorá umožní komplexnú transformáciu súčasnej vojensky organizovanej prokuratúry na štandardné štátne zastupiteľstvo demokratického štátu.

Foto: wikipedia.org, Autor: Dezidor – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2379560