VYZÝVAME VLÁDU SR, ABY ZVÝŠILA SNAHU O ZÍSKANIE KONTROLY NAD PRIEBEHOM PANDÉMIE

Počet nových prípadov meraných sedemdňovým priemerov sa začína obracať z klesania na stúpanie. Koalícia je rozhádaná. Nepoučili sme sa z toho, ako pandémie zvládajú krajiny ako Taiwan, ktoré majú dobré výsledky a aj skúsenosti. Často počujeme z úst našich lídrov slovo „lockdown“, málo ale počujeme slovo „trasovanie“. Pritom sa z publikovaných údajov zdá, že toto je jeden z našich hlavných problémov pri zvládaní pandémie COVID-19.Pozrime sa na náš výkon v tomto súboji zo širšej perspektívy cez štyri kritéria dôležité pre zvládnutie krízy, ktorou pandémia COVID-19 je:

1. LÍDRI
Lídri by v kríze mali vyžarovať pokoj, empatiu a súdržnosť. A hlavne, mali by ísť príkladom pri dodržiavaní nimi navrhnutých pravidiel. Žiaľ, často vidíme pravý opak. Potom sa dá ťažko očakávať, že opatrenia budú dôsledne dodržiavať aj bežní občania.

2. KOMUNIKÁCIA
Pozitívne hodnotíme, že je tejto oblasti venovaná zo strany Vlády SR vysoká pozornosť. Za zváženie stojí, či tej komunikácie nie je niekedy až príliš. Zvlášť, ak je vedená nie práve najvhodnejším spôsobom. Aj preto ustupuje do úzadia to, čo je skutočne dôležité. Problémom môže byť aj dôveryhodnosť tých, ktorí k téme pandémie komunikujú, keďže viacerí z lídrov porušujú vlastné pravidlá. Nejednotnosť koaličných partnerov, ale na strane druhej, až prílišná tolerancia k prehreškom niektorých z nich, ľudí zbytočne znechucuje a demotivuje.

3. KONTROLA
Máme zavedených viacero obmedzujúcich opatrení, aby sme pandémiu držali „pri zemi“. Fakt je zároveň aj to, že nemáme situáciu pod kontrolou. Svedčí o tom počet pozitívnych testov v pomere k odobratým vzorkám. Už mesiac a pol sa pohybujeme okolo 15% až 20%, pričom WHO hovorí že kontrola nad situáciou je pri 5%.

Tiež dlhodobo nevyužívame plnú kapacitu PCR testovania. Okolo plnej kapacity cca 20 tis. testov denne sme pohybovali iba pár dní začiatkom novembra, odvtedy sme väčšinou niekde na polovici. Takže, tu už začíname tušiť problém, že NEDOSTATOČNE TRASUJEME. Dodatočné trasovanie by nám dodalo viac podozrivých, a buď by sme znížili percento pozitivity alebo by sme poslali viac pozitívnych ľudí do karantény. Príklad Taiwanu ukazuje, že rýchle a dôsledné trasovanie a následné dôsledné vyžadovanie karantény, s vysokými pokutami za jej porušenie, sú základnými kameňmi úspechu. Samozrejme, podporené známymi opatreniami RÚŠKA – ODSTUP – RUKY +VETRANIE (RORV). A tu sa dostávame k ďalšiemu bodu, lebo opatrenia nefungujú samé od seba. Je potrebné, aby sme boli aj disciplinovaní pri ich dodržiavaní.

4. DISCIPLÍNA
Nie sme dôslední pri postihovaní ľudí, ktorí porušujú karanténu a nedodržiavajú zavedené opatrenia, vrátane RORV. Mäkký a pomalý prístup polície k spoluobčanom, ktorí demonštratívne porušili nastavené pravidlá, je pre niektorých ľudí signál, že môžu byť „fajčiari“ (ľudia, ktorí chodia po ulici fajčiac bez rúška), „nosáči“ (nosia rúško pod nosom vonku, prípadne aj v budovách) alebo „ignoranti“ (tí si z toho nič nerobia a ani nosenie rúška demonštratívne nezakrývajú) a za porušovanie pravidiel sa im nič nestane. Po prechádzke 17.11. dnes už máme zdokumentované aj úmrtie jedného účastníka tejto prechádzky. Mäkké konanie polície v kríze môže byť chápané účastníkmi ako tichý súhlas (umožnenie) s porušovaním pravidiel určených vládou. To je nevýhodou tohto prístupu.

Vyžadovanie disciplíny je základná vec u ľudí, ktorí vedú ľudí. Či už je to v rodine, vo firme alebo v štáte. V kríze to platí dvojnásobne. Ľudia majú tendenciu atakovať pravidlá a posúvať hranice. Na jednej strane je to pozitívna črta, lebo často nás to posúva vpred. V našej situácii v kríze to však môže byť súčasťou problému. Úlohou lídrov je, aby sami išli príkladom v dodržiavaní pravidiel, a tiež aby dodržiavanie pravidiel (disciplínu) vo svojom tíme ustrážili. V tomto je naše vedenie, zdá sa, teraz trochu nedôsledné.

VÝZVA
Vyzývame Vládu SR k posilneniu aktivít podporujúcich získanie kontroly nad situáciou cez dôsledné, aktívne a rýchle trasovanie, a maximálne využívanie testovania PCR testami. Dajme tomuto najvyššiu prioritu. Uvoľňovacie opatrenia zvyšujúce mobilitu budú menej rizikové, keď COVID opäť dostaneme pod kontrolu.

Vyzývame Vládu SR: Nerobme unáhlené a rizikové rozhodnutia. Poďme o uvoľňovaní obmedzení/opatrení diskutovať v kľude po sviatkoch, cez ktoré sa situácia zmení. Po uvážlivom posúdení negatívneho zvratu v trende nových prípadov odborníkmi. A hlavne, po zlepšení fungovania trasovania (telefonické dohľadávanie aj mobilná aplikácia mapujúca kontakty) a následnej karantény pre pozitívne prípady. Potom keď klesne pomer pozitívnych prípadov v testovaných vzorkách z približne 20% na 5% (podľa WHO).

Tiež prosíme zvážme dopady uvoľňovania opatrení v týchto predvianočných dňoch. Momentálne, keď sa situácia zhoršuje, Vláda SR vytvára možnosť poslať viac detí do škôl. Ide o pobyt detí v školách, ale aj presuny v často preplnenej MHD. Teraz, v období kedy máme stále problémy s disciplínou. Rozumieme dôležitosti školskej dochádzky, viacerí z nás máme školopovinné deti. Otvárať však školy teraz, dva týždne pred Vianocami, teda pred obdobím, kedy sa vnúčatá (školáci), budú stretávať so starými rodičmi, vnímame ako zbytočné riziko. Teraz by sme mali urobiť pravý opak – mali by sme umožniť, aby maximum detí zostalo doma.

Vyzývame Vládu SR aj iné verejne činné osoby, aby prehodnotili uvoľňovanie opatrení a aj aktívne výzvy k návratu do škôl teraz pred sviatkami. Takéto konanie považujeme v momentálnej zhoršujúcej sa situácii za nezodpovedné.