ZAKROČME PROTI ŠÍRITEĽOM KONŠPIRÁCIÍ NA SLOVENSKU

ZAKROČME PROTI ŠÍRITEĽOM KONŠPIRÁCIÍ NA SLOVENSKU

ODS – Občianski demokrati Slovenska si osvojili motto jednej z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska, generála Milana Rastislava Štefánika.

Motto znie: „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“

V zmysle tohto hesla a v súvislosti s tragickými udalosťami na Ukrajine, vyzývame Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, ako aj všetky kompetentné orgány, aby zasiahli proti dezinformačným webom a médiám a trollím farmám na našom území tak, aby nešlo iba o dočasné opatrenia, ale o trvalé nástroje, ktoré by sme mohli použiť aj v budúcnosti. Je to jedno, či ide o pandemickú situáciu, našu zahraničnopolitickú orientáciu, alebo vojnový konflikt u nášho suseda. Ak umožníme šírenie klamstiev a dezinformácií v našej spoločnosti, je to akoby sme mali nepriateľa vo vlastných radoch.

Naším nepriateľom nie je ruský národ, ale Putinov diktátorský režim a všetci jeho prisluhovači doma aj v zahraničí.