O nás

O NÁS

Politická strana ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA vznikla z iniciatívy angažovaných občanov vyznávajúcich hodnoty občianskej demokracie. Cieľom strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je obsadiť uvoľnený stredo-pravý politický priestor a vytvoriť tak rozumnú alternatívu voči populizmu a extrémizmu, ktorý v súčasnej politickej reprezentácii prevláda.

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA bojujú za dôstojný život, spravodlivý štát, priaznivé podnikateľské prostredie, zdravú konkurenciu a férové podmienky. Našimi prostriedkami sú odbornosť, zodpovednosť, vecnosť a slušnosť.

kongres 2022

Politika strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA stojí na štyroch pilieroch:

1. Moderné a úspešné Slovensko

Na dlhodobý rozvoj silnej ekonomiky potrebujeme vzdelaných a životaschopných občanov a preorientovať sa na výrobu a služby s vyššou pridanou hodnotou. Preto sa zameriavame na zásadnú modernizáciu školstva, podporu vedy a inovácií a hlavne na zlepšovanie podmienok pre podnikanie a investovanie.

2. Zodpovedne riadené Slovensko

Drancovanie našich prírodných zdrojov musí skončiť. Našu krajinu musíme odovzdať  ďalším generáciám v lepšom stave. Budeme sa pripravovať na dôsledky klimatických zmien a adaptovať naše poľnohospodárstvo. Chceme takú zelenú ekonomiku, ktorá bude vytvárať reálne hodnoty a zisk. Zabezpečíme kvalitnú a efektívnu štátnu správu, pre ktorú budú chcieť pracovať špičkoví odborníci.

3. Bezpečné a integrované Slovensko

Chceme sebavedomé Slovensko v Európskej únii a NATO. Chceme maximálne využívať výhody členstva v spoločnej ekonomike. Slovenské firmy musia byť zároveň úspešné európske firmy. Kolektívna obrana je lacnejšia a pevnejšia. Domácu bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých zabezpečia len profesionálne inštitúcie, odpolitizované a s jasným kariérnym systémom.

4. Moderný a zodpovedný sociálny štát

Silná ekonomika umožní bohatý štát, ktorý sa vie postarať o slabých a umožní dôstojnú starobu a opateru seniorom. Solidarita, dôstojný život a rešpektovanie občianskych práv musí byť štandardom. Budeme hľadať nový zodpovedný sociálny model spoločnosti.