Mgr. Imrich Hybký

člen predsedníctva

Imrich Hybký je expertom v oblastiach informačných technológií, projektového a procesného riadenia, IKT a podnikových konzultácií s 30-ročnou praxou. Po odbornej maturite z výpočtovej techniky a počítačových systémov absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore optika a optoelektronika.

Po absolvovaní základnej vojenskej služby na krátky čas pracoval ako odborný asistent na svojej Alma mater odkiaľ jeho kroky už viedli k informačným a komunikačným technológiám. Začínal ako programátor, produktový manažér a obchodník. Najväčšiu časť svojej odbornej praxe strávil na takmer 100 projektoch v pozíciách od programátora, cez konzultanta až po projektového manažéra.

Projekty, na ktorých pracoval boli pre klientov o rôznych sektorov ako automobilový, strojárenský, potravinársky a ďalší priemysel, obchodné organizácie, verejná a štátna správa v 8 krajinách Európy.

Posledných 22 rokov pôsobí v riadiacich pozíciách. Vo výkonnej riadiacej funkcii pôsobil v 4 spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí a v súčasnosti riadi 2 menšie neziskové organizácie na Slovensku. Zároveň pracuje pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riaditeľ Odboru stratégie IKT.

Politike na Slovensku sa aktívnejšie začal venovať po svojom návrate z 18-ročného pobytu v zahraničí na odporúčanie svojich priateľov s cieľom poskytnúť nadobudnuté znalosti a skúsenosti predovšetkým z oblastí organizácie a riadenia do riadenia nášho štátu na rôznych úrovniach. Spoločne s ďalšími členmi bol zakladajúcim členom strany SPOLU – občianska demokracia v rámci ktorej pôsobil na regionálnej úrovni ako tajomník okresnej organizácie. Po „zelenej revolúcii“ sa podieľal na vytváraní platformy Občianskych demokratov SPOLU s cieľom zachovania hodnôt občianskej a demokratickej spoločnosti. Po stupňujúcom sa tlaku ekologických aktivistov nakoniec sa k 17. novembru 2020 vzdal členstva v strane.

Je jedným zo spoluautorov Bystrickej deklarácie občianskych demokratov Slovenska, v ktorej sú vyjadrené základné zásady občianskeho demokrata, a spoločne s 2. podpredsedníčkou strany ODS – Občianski demokrati Slovenska predniesol úvodný príhovor pri krste Bystrickej deklarácie.

Po odchode zo strany SPOLU-OD sa spolupodieľal na vytvorení novej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska. Vytvoril a naďalej zabezpečuje prevádzku digitálneho priestoru strany a podieľal sa na vybudovaní organizácie strany a tvorbe kľúčových dokumentov strany.

V strane sa zameriava predovšetkým na vnútornú organizáciu a riadenie a prevádzku informačných technológii strany. Vo verejnom priestore sa venuje práci vo svojej mestskej časti a aktuálne pripravuje vytvorenie odborných pracovných skupín životného prostredia, dopravy a výstavby a ochrany hospodárskej súťaže.