Mgr. Kristína Slezáková

členka predsedníctva

Meno: Mgr. Kristína Slezáková

Narodená: 1985

Vzdelanie: 2012 – 2017 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Pedagogika
výtvarného umenia

2000-2004 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odd. kameňosochárstvo

2004 kurz podnikateľské minimum

Znalosti: slovenský jazyk – materinský (C2 – expert)

anglický jazyk – pokročilá (B2)

taliansky jazyk – základy (A2)

vodičský preukaz B – aktívna vodička

Zamestnanie: 2022 – učiteľka

2019 – súčasnosť – redaktorka podcastu Silný výber

2017 – 2018 – učiteľka

2015 – 2017 – regionálna redaktorka Petit Press, mysenec.sme.sk,

mypezinok.sme.sk, myzahorie.sme.sk

2015 – Kunsthalle Bratislava – mediátorka

2004 – 2014 výtvarníčka na voľnej nohe

Politike som sa začala aktívne venovať v roku 2017, keď som vstúpila do vznikajúcej strany Spolu – OD. V strane som pôsobila v pracovných skupinách pre kultúru a školstvo. Po odchode zo Spolu som s ďalšími aktívnymi občanmi spoluzakladala občianske združenie Občianski demokrati Slovenska a rovnako patrím k zakladajúcim členom politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska. V strane pôsobím ako členka predsedníctva a hovorkyňa. Do mojej politickej agendy patria oblasti kultúry a školstva, ktoré sú mi odborne najbližšie.